نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search
اداره کل ریسک
سید ضیاء الدین مهدوی نصر
رئیس اداره کل مدیریت ریسک و تطبیق

تلفن :81562511
فکس :88704056
آدرس :خیابان مطهری- بعد از سرافراز- پلاک 237 - طبقه 7
Email: Zia.Nasr@Postbank.ir