سال رونق تولید
بانک توسعه‌ای تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و روستایی کشور
محاسبه سود

نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری


تلفنبانک

021-84284
www.postbank.ir
15%

سپرده بلند مدت یکساله


10%

سپرده کوتاه مدت عادی

ریالی

نوع محاسبه سود:
محاسبه
نوع سپرده
مبلغ:
ماهیانه روزانه

ارزی

نوع محاسبه سود:
محاسبه
نوع سپرده
مبلغ:
ماهیانه روزانه