نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search
اداره کل حفاظتIT و اسناد

شاپور ابری

رییس اداره کل حفاظتIT و اسناد
تلفن :81563002
فکس :88713573
کدپستی :
آدرس :تهران- خیابان مطهری- خیابان قائم مقام فراهانی- کوچه عرفان -شماره 1
پست الکترونیکی: shapour.Abri@Postbnk.ir