بانک توسعه ای و تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و بزرگترین خرده بانکدار کشور
نسخه آزمایشی
استان آذربایجان غربی

آبنوس عباس

مدیرشعب استان آذربایجان غربی

تلفن :32244823-044
فکس :32244917-044
کدپستی :5713764468
آدرس :ارومیه خیابان مدنی 2 نرسیده به سه‌راه عطائی ساختمان پست بانک ایران
Email: Abbas.Abnoos@Postbank.ir