یکشنبه 3 شهریور 1398
استان آذربایجان غربی


عباس آبنوس
مدیرشعب استان آذربایجان غربی

تلفن: 32244823-044
فکس: 32244917-044
آدرس: ارومیه خیابان مدنی 2 نرسیده به سه‌راه عطائی ساختمان پست بانک ایران
کدپستی: 5713764468

پست الکترونیک: Abbas.Abnoos@Postbank.ir