سال رونق تولید
بانک توسعه‌ای تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و روستایی کشور
استان آذربایجان شرقی

اسماعیل صادقی

مدیر شعب استان آذربایجان شرقی


تلفن :041-35261992-4
فکس :041-35261769
کدپستی :5134613499
آدرس :تبریزـ خیابان جمهوری ـ نرسیده به تقاطع فلسطین
Email: esmaeil.sadeghi@Postbank.ir