سال رونق تولید
بانک توسعه‌ای تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و روستایی کشور
استان اصفهان

افشین کلانی

مدیریت شعب استان اصفهان


دفتر مدیریت کل:03159211101
فکس :
کدپستی :8175889441
آدرس :خیابان محتشم کاشانی نبش بن‌بست کیوان
Email: