سال رونق تولید
بانک توسعه‌ای تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و روستایی کشور
استان البرز

بهزاد امیریان

مدیریت شعب استان البرز


تلفن :32251718-026
فکس :32251212-026
کدپستی :8175889441
آدرس :چهار‌راه مصباح ساختمان پست‌بانک‌ایران
Email: info@postbank.ir