سال رونق تولید
بانک توسعه‌ای تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و روستایی کشور
استان خراسان جنوبی

علیرضا بینا

سرپرست شعب استان خراسان جنوبی


تلفن :32449025- 056
فکس :32435381-056
کدپستی :9718616453
آدرس :بیرجند – بلوار پاسداران - تقاطع شهید محلاتی
پست الکترونیکی: