یکشنبه 3 شهریور 1398
مديريت محتوا

حمید مصلحی
مدیریت شعب استان قزوین
دفتر مدیرکل: 33232711-028
فکس: 33232712-028
آدرس: قزوین – خیابان طالقانی نرسیده به میدان ولیعصر ساختمان پست بانک ایران
کدپستی: 3416615778
پست الکترونیک: