بانک توسعه ای و تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و بزرگترین خرده بانکدار کشور
نسخه آزمایشی
مديريت محتوا

فاتح ملایی

مدیریت شعب استان کردستان


تلفن :33176900-33176901-087
فکس :33176902-087
کدپستی :6613915435
آدرس :خیابان امام – روبروی مرکز پیش دانشگاهی امام
پست الکترونیکی: Fateh.Mollaee@postbank.ir