سال رونق تولید
بانک توسعه‌ای تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و روستایی کشور
مديريت محتوا


مدیریت شعب استان همدان


دفتر مدیرکل :32518185-081
فکس :32518178-081
کدپستی :65166
آدرس :همدان – بلوار خواجه رشید جنب اداره گاز ساختمان پست بانک ایران
پست الکترونیکی: Farshid.Tavalaee@postbank.ir