بانک توسعه ای تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و روستائی کشور
نسخه آزمایشی
مديريت محتوا

علی قاسمی

مدیریت شعب استان یزد


تلفن :35246901 و 35246902-035
فکس :35246903-035
کدپستی :8918643585
آدرس :خیابان شهید مطهری پلاک 923 ساختمان پست‌بانک‌ایران
پست الکترونیکی: