سال رونق تولید
بانک توسعه‌ای تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و روستایی کشور
اداره کل حسابرسی داخلی
جعفرخانی
رییس اداره کل حسابرسی داخلی

تلفن :81564048
فکس :81564057
آدرس :تهران- خیابان شهید مطهری -بعد از سرافراز- شماره 229
Email: info@postbank.i
رمضان ابراهیمی
معاون اداره کل حسابرسی داخلی

تلفن :81564048
فکس :81564057
آدرس :تهران- خیابان شهید مطهری -بعد از سرافراز- شماره 229
Email: ramezan.ebrahimi@Postbank.ir