سال رونق تولید
بانک توسعه‌ای تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و روستایی کشور
مديريت محتوا

سیدرمضان جعفری

سرپرست مدیریت شعب استان گلستان


تلفن :32335750 - 32253007 -017
فکس :32263745-017
کدپستی :
آدرس :گرگان- خیابان 5آذر
پست الکترونیکی: