سال رونق تولید
بانک توسعه‌ای تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و روستایی کشور
اعضای هیات مدیره

بهزاد شیری

مدیرعامل ونایب رئیس هیأت مدیره

تلفن :88502024
نمابر :88540022
نشانی :خیابان شهید مطهری بعد از سرافراز شماره 229
پست الکترونیکی : behzad.shiri@postbank.ir

اکبر کشاورزیان

عضو هیأت مدیره

تلفن :88502029
نمابر :88540022
نشانی :خیابان مطهری بعد از سرافراز شماره229
سوابق علمی و اجرایی
پست الکترونیکی : keshavarzian@postbank.ir

احتشام فلاح فر

عضو هیأت مدیره

تلفن :81564074
نمابر :81564089
نشانی :خیابان مطهری بعد از سرافراز شماره 229
سوابق علمی و اجرایی
پست الکترونیکی : Ehtesham.Fallahfar@postbank.ir

محمد حسین مهرانی اردبیلی

عضو هیأت مدیره

تلفن :81505855
نمابر :88540088
نشانی :خیابان مطهری بعد از سرافراز شماره229
پست الکترونیکی : Hossein.Mehrani@postbank.ir