سال جهش تولید
بانک توسعه‌ای تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و روستایی کشور
نشریه داخلی شماره 196
تاریخ: 1396/07/22
عنوان: نشریه داخلی شماره 196