سال جهش تولید
بانک توسعه‌ای تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و روستایی کشور
نشریه داخلی شماره 198
تاریخ: 1396/12/27
عنوان: نشریه داخلی شماره 198