سال جهش تولید
بانک توسعه‌ای تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و روستایی کشور
نشریه داخلی شماره 199
تاریخ: 1397/03/02
عنوان: نشریه داخلی شماره 199