سال رونق تولید
بانک توسعه‌ای تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و روستایی کشور
نشریه داخلی شماره 200
تاریخ: 1397/04/17
عنوان: نشریه داخلی شماره 200