سال رونق تولید
بانک توسعه‌ای تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و روستایی کشور
نشریه داخلی شماره 204
تاریخ: 1398/05/23
عنوان: نشریه داخلی شماره 204