سال رونق تولید
بانک توسعه‌ای تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و روستایی کشور
نوع: مزایده
تاريخ انتشار مناقصه / مزایده: 1397/12/04
موضوع: آگهی مزایده عمومی شماره 4/97 (مدیریت شعب استان همدان)
شماره:
مهلت دريافت سند: 1397/12/23
طبقه بندي موضوعي: فروش
رسانه: سایت
مهلت ارسال اسناد: 1397/12/23
تاريخ بازگشائي پاکت ها: 1397/12/25
سند الکترونيکي:
متن مناقصه / مزایده:

آگهی مزایده عمومی شماره 4/97

(مدیریت شعب استان همدان)

مدیریت شعب پست بانک استان همدان در نظر دارد تعداد 3 رقبه املاک تملیکی را به شرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومی با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (SETADIRAN.IR) بصورت الکترونیکی بفروش برساند.

مهلت دریافت اسناد مزایده : حداکثر تا پایان وقت اداری پنجشنبه 97/12/16

مهلت تحویل پیشنهادات : حداکثر تا پایان وقت اداری پنجشنبه 97/12/23

نشست گشایش پاکات روز شنبه مورخ 97/12/25ساعت 9 صبح در محل ساختمان سرپرستی استان همدان به نشانی: همدان، بلوار خواجه رشید جنب اداره گاز می باشد.

یادآوری:

کلیه املاک با وضع موجود بفروش می رسند و در صورت داشتن متصرف، تخلیه بعهده خریدار می باشد.

برگزاری مزایده صرفا " از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده ، پرداخت تضمین شرکت در مزایده ، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر میباشد.اطلاعات دفاترثبت نام استانها ؛درسایت (setadiran.ir ) بخش ثبت نام /پروفایل مزایده گر موجود است.

متقاضیان می توانند برای آگهی بیشتر از فرآیند مزایده و هماهنگی جهت بازدید املاک در روزهای کاری (از ساعت 8 لغایت 14:30) به نشانی همدان بلوار خواجه رشید جنب شرکت گاز مدیریت شعب پست بانک دایره مالی و اداری .تلفن:32531562 .یا با سایت پست بانک ایران www.postbank.ir بخش سایر موارد مراجعه نمایید.