نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search
نوع: مناقصه
تاريخ انتشار مناقصه / مزایده: 1397/12/13
موضوع: فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید و راه اندازی سرویس پیام کوتاه
شماره: 97/13
مهلت دريافت سند: 1397/12/16
طبقه بندي موضوعي: راه اندازی سرویس خرید پیام کوتاه
رسانه: سایت
مهلت ارسال اسناد: 1397/12/26
تاريخ بازگشائي پاکت ها: 1397/12/27
متن مناقصه / مزایده:

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید و راه اندازی سرویس پیام کوتاه

پست بانک ایران در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای به شماره 97/13از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با شماره پیگیری 2097001549000013 برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 97/12/14می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 15 روز پنجشنبه تاریخ 97/12/16

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 15 روز یکشنبه تاریخ 97/12/26

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 8 روز دوشنبه تاریخ 97/12/27

یادآوری 1: هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

یادآوری 2: اصل ضمانتنامه بانکی میبایستی حداکثر تا ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 97/12/26تحویل دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در آدرس ذیل گردد.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و تحویل پاکت‌ الف : به آدرس خیابان قائم مقام فراهانی، بالاتر از تقاطع شهید مطهری،کوچه عرفان، پلاک 1، طبقه سوم، دبیرخانه کمیسیون معاملات و تلفن : 81561068

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس: 41934 021

دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768