نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search
نوع: مناقصه
تاريخ انتشار مناقصه / مزایده: 1397/12/25
موضوع: فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی
شماره:
مهلت دريافت سند: 1398/01/05
طبقه بندي موضوعي: سرویس و نگهداری
رسانه: سایت
مهلت ارسال اسناد: 1398/01/18
تاريخ بازگشائي پاکت ها: 1398/01/19
متن مناقصه / مزایده:

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی

پست بانک ایران در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای به شماره 97/14طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با شماره پیگیری 2097001549000015 برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 97/12/26می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 16روز دوشنبه تاریخ 98/01/05

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 16 روز یکشنبه تاریخ 98/01/18

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10 روز دوشنبه تاریخ 98/01/19

یادآوری 1 : هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

 یادآوری 2: اصل ضمانتنامه بانکی می بایستی حداکثر تا ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 98/01/18تحویل دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در آدرس ذیل گردد.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه ضمانتنامه : به آدرس خیابان قائم مقام فراهانی، بالاتر از تقاطع شهید مطهری،کوچه عرفان، پلاک 1، طبقه سوم، دبیرخانه کمیسیون معاملات و تلفن : 81561068

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس: 41934 021