نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search
نوع: مزایده
تاريخ انتشار مناقصه / مزایده: 1398/01/20
موضوع: آگهی فراخوان مزایده عمومی املاک مازاد(مرحله دوم)3-97 (مدیریت شعب استان اصفهان)
شماره:
مهلت دريافت سند: 1398/01/29
طبقه بندي موضوعي: فروش
رسانه: سایت
مهلت ارسال اسناد: 1398/02/05
تاريخ بازگشائي پاکت ها: 1398/02/07
سند الکترونيکي:
متن مناقصه / مزایده:

آگهی فراخوان مزایده عمومی املاک مازاد(مرحله دوم)3-97

(مدیریت شعب استان اصفهان)

مدیریت شعب پست بانک استان اصفهان در نظر دارد تعداد 5فقره از املاک تملیکی خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(setadiran.ir) و با شماره مزایده  200973617000006    به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

تاریخ انتشار: 98/01/20مهلت دریافت اسناد مزایده : 98/01/29تاریخ بازدید:98/01/24

مهلت ارسال پیشنهاد 98/02/05تاریخ بازگشایی :98/02/07تاریخ اعلام به برنده: 98/02/08

 

* کلیه املاک با وضع موجود بفروش می رسند و در صورت داشتن متصرف ، تخلیه بعهده خریدارمی باشد

* پرداخت هزینه چاپ و نشر آگهی و هزینه کارشناسی ملک از سوی کارشناس رسمی دادگستری برعهده برنده / برندگان مزایده می باشد. 

*وجه دریافتی بابت خرید اسناد مزایده مسترد نمی گردد.

* هزینه نشر آگهی و ارزیابی کارشناسی قیمت پایه به عهده برنده / برندگان مزایده می باشد.

 * مدارک دریافتی به عنوان پیشینه نزد پست بانک ایران باقی می ماند. 

شرایط فروش:

الف - شرایط برگزاری مزایده بابت املاک تخلیه شده :

1)    صددرصد نقد (اولویت با متقاضی خرید نقدی میباشد )

2) 20درصد نقد الباقی اقساط 36 ماهه با سود 18 درصد

 

ب - شرایط برگزاری مزایده بابت املاک دارای متصرف:

1) صددرصد نقد (اولویت با متقاضی خرید نقدی میباشد )

2) 20درصد نقد الباقی اقساط 36ماهه با سود 18 درصد

3)تخلیه املاک دارای متصرف به عهده خریدار می باشد .