سال رونق تولید
بانک توسعه‌ای تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و روستایی کشور
نوع: مزایده
تاريخ انتشار مناقصه / مزایده: 1398/02/31
موضوع: آگهی فراخوان مزایده عمومی اموال مازاد (مدیریت شعب استان یزد)
شماره:
مهلت دريافت سند: 1398/03/19
طبقه بندي موضوعي: فروش
رسانه: سایت
مهلت ارسال اسناد: 1398/03/19
تاريخ بازگشائي پاکت ها: 1398/03/20
سند الکترونيکي:
متن مناقصه / مزایده:


آگهی فراخوان مزایده عمومی اموال مازاد

(مدیریت شعب استان یزد)

پست‌بانک‌ ایران در نظر دارد تعداد 9 رقبه اموال تملیکی خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان جهت شرکت در مزایده می توانند به آدرس www.setadiran.ir سامانه الکترونیک دولت مراجعه نمایند.

*مهلت دریافت اسناد مزایده تا ساعت 13:30 روز یکشنبه مورخ 19/3/1398

*مهلت تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 19/3/1398

* نشست گشایش پاکات روز دوشنبه مورخ20/3/1398 ساعت 10 صبح در محل ساختمان سرپرستی استان به نشانی یزد خیابان مطهری پلاک923 مدیریت شعب پست بانک استان یزد میباشد.

 

- کلیه املاک با وضع موجود بفروش می رسند و در صورت داشتن متصرف ،تخلیه بعهده خریدار می باشد.

- پرداخت هزینه چاپ و نشر آگهی و هزینه کارشناسی از سوی کارشناس رسمی دادگستری بر عهده برنده/برندگان مزایده می باشد.

-  اولویت فروش املاک تملیکی با متقاضی خرید نقدی می باشد و در غیر اینصورت بصورت 20% وجه نقد و مابقی با نرخ سود18% و اقساط 36 ماهه

-تبصره: فروش سیم کارت بصورت 100% نقدی می باشد و شرایط اقساطی ندارد.