سال رونق تولید
بانک توسعه‌ای تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و روستایی کشور
نوع: مزایده
تاريخ انتشار مناقصه / مزایده: 1398/03/04
موضوع: آگهی فراخوان مزایده عمومی املاک مازاد (مدیریت شعب استان چهارمحال و بختیاری)
شماره:
مهلت دريافت سند: 1398/03/16
طبقه بندي موضوعي: فروش
رسانه: سایت
مهلت ارسال اسناد: 1398/03/27
تاريخ بازگشائي پاکت ها: 1398/03/28
سند الکترونيکي:
متن مناقصه / مزایده:

آگهی فراخوان مزایده عمومی املاک مازاد

(مدیریت شعب استان چهارمحال و بختیاری)

پست بانک ایران در نظر دارد تعداد  4 رقبه املاک تملیکی خود را در بروجن و لردگان و شهرکرد بشرح ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی یک مرحله ای به فروش رساند. بنابراین متقاضیان می توانند جهت آگاهی بیشتر و دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات خود در روزهای کاری از ساعت 00/8 لغایت 13:00 به نشانی شهرکرد خیابان سعدی حد فاصل سه راه سینما و چهارراه فصیحی ساختمان مدیریت شعب پست بانک استان چهارمحال و بختیاری مراجعه یا با شماره تلفن های 32223484-038 تماس حاصل نمایند.

*مهلت و محل دریافت اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 98/03/16به نشانی فوق.

*مهلت و محل تحویل پیشنهادها: حداکثر تا ساعت 13 روز دو شنبه مورخ 98/03/27به نشانی فوق.

*نشست گشایش پاکات: روز یکشنبه مورخ 98/03/28ساعت 10 به نشانی فوق.

هر متقاضی بایستی مبلغ 5 درصد قیمت پایه اعلام شده مربوط به ملک موردنظر به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب 1515105313001 به نام پست بانک نزد بانک ملی شعبه شهرکرد ؛ واریز و فیش واریزی را به همراه مستندات مزایده (درون پاکت های مزایده) به دبیرخانه کمیسیون معاملات تحویل نمایند.

*وجه دریافتی بابت خرید اسناد مزایده مسترد نمی گردد.(150/000ریال)

*هزینه آگهی و ارزیابی کارشناسی قیمت بعهده برنده مزایده می باشد.

*مدارک دریافتی به عنوان پیشینه نزد پست بانک باقی می ماند.

نحوه دریافت ثمن معامله پس از اعلام برندگی و همزمان با انعقاد قرارداد به شرح ذیل می باشد.

شرایط فروش:

ب- شرایط برگزاری مزایده بابت املاک دارای متصرف:.

1- صددرصد نقد

2-20 درصد نقد الباقی اقساط 36ماهه با سود 18 درصد مصوب شورای پول و اعتبار

*تخلیه املاک دارای متصرف به عهده خریدار می باشد .

- چنانچه قیمت پیشنهادی نقد و اقساط بیشتر از قیمت پیشنهادی نقدی باشد ؛ الویت با متقاضی خرید نقدی می باشد.

- کلیه املاک با وضع موجود بفروش می‌رسند و در صورت داشتن متصرف ، تخلیه بعهده خریدار می باشد .

* پرداخت هزینه چاپ و نشر آگهی و هزینه کارشناسی ملک از سوی کارشناس رسمی دادگستری برعهده برنده / برندگان مزایده می باشد.

*سپرده شرکت در مزایده معادل ٥درصد قیمت پایه ملک عرضه شده در مزایده می باشد که متقاضی شرکت در مزایده مبلغ مذکور را به حساب یکی از شعب پست بانک ایران واریز و فیش واریزی را به همراه سایر اسناد مزایده تحویل کمیسیون معاملات نماید .

*متقاضیان شرکت در مناقصه می بایست مبلغ 150/000ریال بابت خرید اسناد مزایده به حساب 1515105313001 به نام پست بانک نزد بانک ملی شعبه شهرکرد واریز و اسکن فیش واریزی را به همراه سایر اسناد در سامانه تدارکات الکترونیک بارگذاری نموده و اصل فیش را در مهلت مقرر تحویل کمیسیون معاملات نمایند