بانک توسعه ای و تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و بزرگترین خرده بانکدار کشور
نسخه آزمایشی
نوع: مزایده
تاريخ انتشار مناقصه / مزایده: 1398/07/14
موضوع: آگهی مزایده عمومی (مدیریت شعب استان کرمان)
شماره:
مهلت دريافت سند: 1398/07/14
طبقه بندي موضوعي: فروش
رسانه: سایت
مهلت ارسال اسناد: 1398/07/24
تاريخ بازگشائي پاکت ها: 1398/07/25
متن مناقصه / مزایده:

پست بانک ایران در نظر دارد تعداد یک رقبه املاک تملیکی را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند . متقاضیان جهت شرکت در مزایده می توانند به آدرس www.setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیک دولت مراجعه نمایند .

مشخصات ملک : قطعه زمینی بر بلوار هوانیروز  با موقعیت عالی ، دونبش به متراژ 247 متر مربع دارای سند واگذاری از سازمان زمین شهری و پروانه ساختمانی به متراژ 2018 متر مربع در هفت طبقه . واقع در  کرمان . ابتدای بلوار هوانیروز نبش کوچه  شماره2 . قطعه 300 بلوک یک شهرک هوانیروز به قیمت پایه 22.701.000.000ریال

مهلت بازدید و  ارائه پیشنهادات : از یکشنبه مورخ 98/7/14تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 98/7/24

نشست گشایش پاکات پیشنهادات : روز پنجشنبه مورخ 98/7/25ساعت 8 صبح در محل ساختمان سرپرستی پست بانک به نشانی کرمان خیابان فلسطین ابتدای خیابان شهید ایرانمنش . تلفن تماس 32269133

افراد متقاضی که 5% قیمت کارشناسی را به حساب بانک جهت شرکت در مزایده واریز نموده باشند . می توانند اسناد مالکیت را رویت نمایند.

        لطفا جهت اطلاع از سایر مشخصات ملک و شرایط مزایده به سامانه تدارکات الکترونیک دولت مراجعه نمائید