سال جهش تولید
بانک توسعه‌ای تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و روستایی کشور
نوع: مناقصه
تاريخ انتشار مناقصه / مزایده: 1398/08/12
موضوع: فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات گارد
شماره:
مهلت دريافت سند: 1398/08/20
طبقه بندي موضوعي: نصب خرید
رسانه: سایت
مهلت ارسال اسناد: 1398/09/02
تاريخ بازگشائي پاکت ها: 1398/09/05
متن مناقصه / مزایده:

پست بانک ایران در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای به شماره 98/3از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با شماره پیگیری 2098001549000003 برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 11/08/98 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 16 روز دوشنبه تاریخ 98/08/20

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 16 روز شنبه تاریخ 98/09/02

زمان بازگشایی پاکات "الف و ب" : ساعت 10 روز سه شنبه تاریخ 98/09/05

یادآوری 1: هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

یادآوری 2: اصل ضمانتنامه بانکی (پاکت "الف") میبایستی حداکثر تا ساعت 16 روز  شنبه مورخ 98/09/02تحویل دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در آدرس ذیل گردد.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و تحویل پاکت‌ الف : به آدرس خیابان قائم مقام فراهانی، بالاتر از تقاطع شهید مطهری،کوچه عرفان، پلاک 1، طبقه سوم، دبیرخانه کمیسیون معاملات و تلفن : 81561068

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس: 41934 021

دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768