نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search
نوع: مزایده
تاريخ انتشار مناقصه / مزایده: 1398/09/09
موضوع: آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 2-98 (مدیریت شعب منطقه یک تهران)
شماره:
مهلت دريافت سند: 1398/09/18
طبقه بندي موضوعي: فروش
رسانه: سایت
مهلت ارسال اسناد: 1398/09/21
تاريخ بازگشائي پاکت ها: 1398/09/23
سند الکترونيکي:
متن مناقصه / مزایده:

                                              آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 2-98

                                                        (مدیریت شعب منطقه یک تهران)

 

     پست بانک ایران درنظر دارد تعداد  27 رقبه املاک تملیکی و مازاد خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی برمبنای قیمت کارشناسی به صورت نقد واقساط به شماره فراخوان 2098001593000002 فروش برساند. متقاضیان جهت شرکت در مزایده صرفا" به آدرس www.setadiran.ir  سامانه تدارکات الکترونیک دولت مراجعه نمایند.

 

*مهلت بازدید: ازساعت 8 الی 14 روز شنبه مورخ 98/09/09تاپایان وقت اداری روز دوشنبه 98/09/18

*مهلت ارائه پیشنهاد: ازساعت 8 الی 19 روز یکشنبه  مورخ 98/09/10تاپایان وقت اداری روز پنج شنبه 98/09/21

* زمان بازگشایی پاکت ها: روز شنبه  98/09/23ساعت 8  صبح

*زمان اعلام برنده روز شنبه 98/09/23ساعت 9 صبح

 

شرایط فروش املاک

*املاک تخلیه واقع در تهران و شهرستان با شرایط 100درصد نقد عرضه می گردد.

*املاک متصرف دار واقع در تهران و شهرستان با شرایط 20درصد نقد الباقی 36 ماهه با احتساب سود 18درصد

*پرداخت هزینه چاپ و نشر آگهی و هزینه کارشناسی ملک ازسوی کارشناس رسمی دادگستری بر عهده برنده/برندگان مزایده می باشد.

*متقاضیان شرکت در مزایده می بایست مبلغ150/000ریال بابت خردید اسناد مزایده به حساب 36372010025556665501 بنام اداره کل امور مالی ، مناقصات  واریز و اسکن فیش واریزی را به در سامانه بارگذاری نمایند.

*سپرده شرکت در مزایده معادل 5 درصد قیمت پایه ملک عرضه شده در مزایده می باشد که متقاضی شرکت در مزایده مبلغ مذکور را به حساب قرض الحسنه جاری 04142010027791235601 بنام مدیریت شعب منطقه یک در یکی از شعب پست بانک واریز و فیش واریزی را اسکن و به همراه سایر مستندات در سامانه تدارکات الکترونیک دولت بارگذاری و اصل فیش واریزی را در مهلت مقرر به دبیرخانه کمیسیون معاملات به آدرس تهران، خیابان انقلاب،پایین تر از میدان فردوسی روبروی خیابان نجات الهی کوچه کندوان مدیریت شعب منطقه یک ، کمیسیون معاملات طبقه دوم تحویل نمایند.(ضمنا" تائید اصالت هویت متقاضی توسط مراکز تعیین شده در سامانه تدارکات دولت الزامی است)

          *کلیه املاک باوضع موجود بفروش می رسند و در صورت داشتن متصرف ، تخلیه بعهده خریدار می باشد.

          *علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی(توکن) با شماره های زیر تماس بگیرند:

          مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 41934-021

         *اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام در سایت سامانه بخش ثبت نام/پروفایل مزایده گر موجود است.