نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search
نوع: مزایده
تاريخ انتشار مناقصه / مزایده: 1398/09/09
موضوع: آگهی مزایده 2-98 (مدیریت شعب استان آذربایجان غربی)
شماره:
مهلت دريافت سند: 1398/09/28
طبقه بندي موضوعي: فروش
رسانه: سایت
مهلت ارسال اسناد: 1398/09/28
تاريخ بازگشائي پاکت ها: 1398/09/30
متن مناقصه / مزایده:

 

مزایده 2-98 (مدیریت شعب پست بانک آذربایجان غربی)

 پست بانک ایران در نظر دارد تعداد 8 رقبه املاک تمیکی را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند متقاضیان جهت شرکت در مزایده می توانند به آدرس www.setadiran.ir  سامانه الکترونیک دولت مراجعه نمایند .

-          مهلت دریافت اسناد مزایده تا روز پنجشنبه مورخ 98/09/28ساعت   18:59

-          مهلت تحویل پیشنهادات تا روز پنجشنبه مورخ 98/09/28ساعت 19

-          نشست گشایش پاکات روز شنبه مورخ 98/09/30ساعت 10

در محل ساختمان سرپرستی پست بانک به نشانی ارومیه – خیابان مدنی 2 – نرسیده به چهار راه عطایی – شماره تلفن 32244036 – 044 و 32244037 – 044 مدیریت شعب پست بانک آذربایجان غربی – واحد مالی و اداری می باشد .