بانک توسعه ای تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و روستائی کشور
نسخه آزمایشی
تجربه ارائه خدمات پست بانک ایران در دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعاتICT ) ( روستایی
-
-
کلمات کلیدی : -
نویسنده : -
تاریخ انتشار : 1390/07/27
فایل های پیوست