نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search
بهره وری و کنترل کیفیت یک فرصت ، یک ضرورت
بهره وری و کنترل کیفیت یک فرصت ، یک ضرورت
کلمات کلیدی :
نویسنده : شهنام زندیه
تاریخ انتشار : 1391/12/26
فایل های پیوست