بانک توسعه ای و تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و بزرگترین خرده بانکدار کشور
نسخه آزمایشی
بهره وری و کنترل کیفیت یک فرصت ، یک ضرورت
بهره وری و کنترل کیفیت یک فرصت ، یک ضرورت
کلمات کلیدی :
نویسنده : شهنام زندیه
تاریخ انتشار : 1391/12/26
فایل های پیوست