نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search
ویژگیهای نوین مدیران شعب: مبتنی بر مدیریت دانش
کلمات کلیدی :
نویسنده : سیده بی بی سکینه اسحاق زاده
تاریخ انتشار : 1392/06/12
فایل های پیوست