بانک توسعه ای و تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و بزرگترین خرده بانکدار کشور
نسخه آزمایشی
ویژگیهای نوین مدیران شعب: مبتنی بر مدیریت دانش
کلمات کلیدی :
نویسنده : سیده بی بی سکینه اسحاق زاده
تاریخ انتشار : 1392/06/12
فایل های پیوست