بانک توسعه ای و تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و بزرگترین خرده بانکدار کشور
نسخه آزمایشی
مشتری مداری
کلمات کلیدی :
نویسنده :
تاریخ انتشار : 1392/06/12
فایل های پیوست