بانک توسعه ای و تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و بزرگترین خرده بانکدار کشور
نسخه آزمایشی
بازاریابی علمی در بانکداری ایران با رویکرد مشتری مداری
کلمات کلیدی :
نویسنده : کامران کیانی
تاریخ انتشار : 1392/07/13
فایل های پیوست