نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search
بازاریابی علمی در بانکداری ایران با رویکرد مشتری مداری
کلمات کلیدی :
نویسنده : کامران کیانی
تاریخ انتشار : 1392/07/13
فایل های پیوست