نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search
تاریخ 1398/03/19         ساعت 00:00:00     گروه خبری اخبار بسیج

در روز عیدسعیدفطر که به منظور خدمت رسانی به روزه داران نمازگزار ۱۵ خردادماه برگزار شد همگام با سایر بسیجیان مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری مشارکت نمودند