نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search
تاریخ 1398/07/09         ساعت 13:33:56     گروه خبری اخبار بسیج

فراخوان گروهان بیت المقدس حوزه مقاومت بسیج پست بانک بمنظور حفظ انسجام و هماهنگی اعضای گروهان این حوزه با حضور صباحی جانشین مرکز بسیج وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بیست و چهارم شهریورماه سال جاری برگزار شد.
به گزارش حوزه مقاومت بسیج: در این فراخوان هریک از اعضای گروهان با وظایف اولیه خود و مسئول دسته و تیم گروهان آشنا شده و طی آن صباحی مطالبی را درخصوص مأموریت های گردان های بیت المقدس بیان داشت.