نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search
تاریخ 1398/07/13         ساعت 15:43:01     گروه خبری اخبار بسیج

جلسه بررسی نحوه مشارکت کارکنان پست بانک ایران برای کمک به ساخت منازل سیل زدگان کشور در مدیریت شعب منطقه دو تهران با حضور عبدالرحمان آقائی فرمانده بسیج بانک، مدیران و اعضای شورای پایگاه بسیج مناطق سه گانه تهران، مهندس توحیدی رئیس اداره کل تامین و نظارت بر سامانه های نرم افزاری و علی عالی نماینده اداره کل سرمایه انسانی و رفاه به میزبانی حوزه مقاومت بسیج برگزار و ضمن ارائه پیشنهادهای مختلف، تصمیمات لازم اتخاذ گردید. جلسه بررسی نحوه مشارکت کارکنان پست بانک ایران برای کمک به ساخت منازل سیل زدگان کشور در مدیریت شعب منطقه دو تهران با حضور عبدالرحمان آقائی فرمانده بسیج بانک، مدیران و اعضای شورای پایگاه بسیج مناطق سه گانه تهران، مهندس توحیدی رئیس اداره کل تامین و نظارت بر سامانه های نرم افزاری و علی عالی نماینده اداره کل سرمایه انسانی و رفاه به میزبانی حوزه مقاومت بسیج برگزار و ضمن ارائه پیشنهادهای مختلف، تصمیمات لازم اتخاذ گردید.