نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search
تاریخ 1398/05/05         ساعت 00:00:00     گروه خبری اخبار گزینش

اسد گرامی مشاور مدیرعامل درامور ایثارگران پست‌بانک با حضور در شعبه گلپایگان این بانک از بهمن باقری فرد برادر شهید باقری‌فرد تجلیل به عمل آورد
در این دیدار گرامی ضمن بازدید از شعبه و گفتگو با رئیس و کارکنان شعبه در نشستی ضمن تجلیل از فداکاری‌ها و رشادت های شهید باقری فرد با اهداء لوح از بهمن باقری ‌فرد برادر شهید و همکار شعبه تقدیر به عمل آورد همچنین در این جلسه رئیس شعب گلپایگان گزارش از وضعیت عملکرد شعب و تلاش در راستای اهداف عالیه بانک ارائه نمود شایان ذکر است: گرامی درجلسه با مدیران ICT استان و دیدار با خانواده شهداء که به همراه مشاور وزیر در امور ایثارگران وزارت و سایر مدیران برگزار شد شرکت نمود.