سال جهش تولید
بانک توسعه‌ای تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و روستایی کشور
تاریخ 1398/08/02         ساعت 16:45     گروه خبری اخبار پست بانک


رویکرد جدید بانکداری و حرکت به سمت دنیای هوشمند و دیجیتال، یک روند شتابان در عرصه بانکداری نوین بوده و درگاه های الکترونیک و ابزارهای نوین پرداخت راهی جهت تسهیل عملیات مالی و بانکی مشتریان می باشد. با گذر از دنیای مدرن امروز و در آستانه عصر دیجیتال تداوم حیات کسب و کارها بطور اخص در حوزه بانکی بستگی به همگام شدن به این روند داشته و ایجاد بستر مناسب جهت رشد ابزارها و درگاه ها و ارتقاء عملکردی آن ها در حوزه الکترونیک و دیجیتال کلید موفقیت در این عرصه است که با برنامه ریزی و هدف گذاری مناسب قابل تحقق خواهد بود.
کارگروه پایش بانکداری الکترونیک که از همکاران ساعی در بازاریابی و روابط عمومی، فناوری اطلاعات و مسئولان باجه ها در استان ها و مناطق تشکیل شده است، تحقق اهداف پست بانک در عرصه بانکداری الکترونیک و بانکداری خرد را بعنوان ماموریت اصلی خود قلمداد می کند که با حمایت همه جانبه مدیران، مسئولان استان ها و مناطق انجام خواهد گرفت. میثاق سازمانی در نیمه دوم سال 1398 در سرفصل های ذیل قابل تلخیص است.
1) تبیین خط مشی و سیاستها درگاه های الکترونیک برای شعب و باجه ها
2)ارائه و تحلیل شاخص های عملکرد و بررسی مدل های اندازه گیری شاخص ها
3)بررسی مشکلات و موانع تخصیص درگاه ها و تحقق اهداف طرح پایش
4)برنامه ریزی و اجرایی نمودن موضوعات مطرح شده در سمینار  نامه ارسالی به مناطق
5)ایجاد انسجام، هماهنگی وپویایی در شعب و باجه ها و بررسی تحقق اهداف بانک
با توجه به برنامه های عملیاتی بانک و طرح پویش در ارزیابی عملکرد درگاه های الکترونیک بطور اخص در بخش ترمینال فروشگاهی و خودپردازها، انتظار می رود که اعضای کارگروه در هر استان و منطقه در ساماندهی و پایش عملکرد درگاه ها نقش خود را ایفا کنند. بدون شک برنامه ریزی و تلاش گروهی جهت اجرای این برنامه مثمرثمر بوده و در این راستا اعضای کارگروه پایش در هر استان / منطقه با ایفای نقش کلیدی خود باعث ارتقاء عملکرد بانک شده و این مهم رضایتمندی همه ذینفعان و بطور اخص مشتریان را به همراه خواهد داشت.
امید است در پرتوعنایات خداوند متعال در حصول به اهداف خود که خدمت رسانی به جامعه و آحاد مردم می باشد، موفق باشیم.