نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search
تاریخ 1398/07/14         ساعت 09:13:04     گروه خبری news

در راستای تثبیت سوددهی شعب پست بانک ایران و بهبود روند آن، اهداف کمی این بانک برای حوزه شعب در چهار محور ترسیم و با اخذ بازخوردهای لازم برای بهبود مستمر امور درحال اجرا می‌باشد.
تصویر به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران: وی افزود: در گام نخست اهداف مذکور درسطح شعب در چهارمحور؛ هدف سپرده‌ای به تفکیک نوع سپرده، مطالبات شامل؛ نسبت مطالبات به تسهیلات، کاهش مانده موزون مطالبات و مانده مطالبات، عملیات ارزی شامل؛ حواله و گشایش اعتبار اسنادی و ساماندهی درگاه‌های الکترونیکی ATM) و (POS درحال اجرا بوده و به صورت ماهانه پایش و کنترل می‌شود.
شیری تصریح کرد: با اخذ بازخوردهای لازم در ارزیابی عملکرد مدیریت‌های شعب مناطق و استان‌ها که اوایل ماه سال جاری انجام شد، شاخص درآمدهای کارمزدی به شاخص‌های عملکرد اضافه شد و برخی از شاخص‌های ارزیابی نیز از لحاظ کیفی ارتقاء یافت.
وی عنوان کرد: درحوزه واحدهای ستادی نیز برنامه های عملیاتی بانک تحت عنوان "برنامه بهبود" مشتمل بر 53 برنامه در راستای توسعه و بهبود زیرساخت‌های موردنیاز و پشتیبانی از واحدهای عملیاتی و ارائه راهکارهای لازم جهت تحقق اهداف بانک طراحی‌شده و برنامه زمانی آنها نیز درقالب شناسنامه‌های مشخص‌شده تدوین و از طریق واحدهای ستادی درحال اجرا است. 
مدیرعامل پست‌بانک‌ایران در ادامه به "طرح انگیزشی‌پویش" به منظور توجه واقعی به عملکرد کارکنان و نقش بسزای این طرح در ایجاد انگیزه و افزایش بهره‌وری آنان شاره کرد و اظهار داشت: مهمترین نقش این سیستم، پرداخت متناسب با عملکرد است که موجب ایجاد انگیزه کارکنان و هم‌راستائی بین عملکرد آنان و سیاست‌ها، اهداف و برنامه‌های عملیاتی بانک درسطح شعب و ادارات مرکزی شده است. 
شیری درپایان با اشاره به نحوه عملیاتی کردن بهره‌وری واحدهای ستادی براساس ترکیبی از تحقق اهداف کمی شعب و برنامه‌های عملیاتی در مقاطع سه‌ماهه و ارزیابی و پایش آن به شیوه خوداظهاری هریک از واحدهای ستادی توسط مدیریت امور طرح و برنامه گفت: انتظار می‌رود واحدهای ستادی به عنوان مجریان برنامه‌های عملیاتی بتوانند با جلب مشارکت سایر واحدهای ستادی و اجرائی بانک، نسبت به دستیابی اهداف تعیین‌شده و تحقق برنامه‌ها و مأموریت‌های بانک تلاش نمایند.