نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search
جستجو
واژه
شماره
موضوع
واحد صادر کننده
از تاریخ :
تا تاریخ:
گروه
select
گروه
  • مقالات پست بانک
ردیفعنوانشمارهتاریخواحد صادر کنندهموضوعملاحظاتدریافت فایل
1 بیست‌وپنجمین کنگره جهانی مؤسسه بانکهای پس انداز (WSBI) 25
1398/02/07
اداره کل معاملات ارزی و روابط کارگزاری WSBI --------
 
2 « دسترسی جهانی به خدمات مالی در بستر شمول مالی » 5
1397/09/26
اداره کل معاملات ارزی و روابط کارگزاری « دسترسی جهانی به خدمات مالی در بستر شمول مالی » --------
 
3 بازاریابی علمی در بانکداری ایران با رویکرد مشتری مداری 1
1392/07/13
-------- -------- --------
 
4 ویژگیهای نوین مدیران شعب: مبتنی بر مدیریت دانش 1
1392/06/12
-------- ویژگیهای نوین مدیران شعب: مبتنی بر مدیریت دانش --------
 
5 مشتری مداری 1
1392/06/12
-------- مشتری مداری --------
 
6 بانکداری اجتماعی و پست بانک 1
1391/12/05
-------- بانکداری اجتماعی و پست بانک --------
 
7 بهره وری و کنترل کیفیت یک فرصت ، یک ضرورت 2
1391/12/01
-------- بهره وری و کنترل کیفیت یک فرصت ، یک ضرورت --------
 
 
8 نگاهی به نظام پیشنهادات 13
1390/07/27
- نگاهی به نظام پیشنهادات -
 
9 تشخیص عوامل پیش برنده استقرار نظام مدیریت مشارکتی در پست بانک ایران (علی نعمتی- عضو هیأت مدیره پست بانک ایران) 11
1390/07/27
- تشخیص عوامل پیش برنده استقرار نظام مدیریت مشارکتی در پست بانک ایران (علی نعمتی- عضو هیأت مدیره پست بانک ایران) -
 
 
10 روستایی ICT فرم ارائه تجارب موفق در زمینه 10
1390/07/27
- روستایی ICT فرم ارائه تجارب موفق در زمینه -
 
 
11 تجربه ارائه خدمات پست بانک ایران در دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعاتICT ) ( روستایی 9
1390/07/27
- تجربه ارائه خدمات پست بانک ایران در دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعاتICT ) ( روستایی -
 
 
12 نقش دفاتر خدمات بانکی پست‌بانک ایران در توسعه روستاها 8
1390/07/27
- نقش دفاتر خدمات بانکی پست‌بانک ایران در توسعه روستاها -
 
 
13 بررسی میزان اثربخشی تبلیغات پست بانک در میان مشتریان خود در شهر تهران 7
1390/07/27
- بررسی میزان اثربخشی تبلیغات پست بانک در میان مشتریان خود در شهر تهران -
 
 
14 نگاهی به گزینش 7
1390/07/27
- نگاهی به گزینش -
 
 
15 طرح راهبردی به منظورتوسعه کانال های ارائه خدمات در پست بانک ایران 6
1390/07/27
- طرح راهبردی به منظورتوسعه کانال های ارائه خدمات در پست بانک ایران -
 
 
16 نقش فناوری اطلاعات در انتخاب نیروی انسانی برتر 4
1390/07/27
- نقش فناوری اطلاعات در انتخاب نیروی انسانی برتر -
 
 
17 شاخصهای جهاد اقتصادی در پست بانک ایران 3
1390/07/27
- شاخصهای جهاد اقتصادی در پست بانک ایران -
 
 
18 شناسایی عوامل موثر بر توسعه فعالیت های دفاترفناوری اطلاعات روستایی(ICT) در استان خراسان رضوی 5
1389/07/27
- شناسایی عوامل موثر بر توسعه فعالیت های دفاترفناوری اطلاعات روستایی(ICT) در استان خراسان رضوی -