شماره موضوع نوع تاریخ دریافت اسناد تاریخ ارسال اسناد تاریخ بازگشایی اسناد

1150/1400-1

فروش تعداد 4 رقبه از املاک تملیکی مدیریت شعب استان البرز

مزایده

1400/05/25 10:00

1400/05/25 10:00

1400/05/26 10:00

1400-1

آگهی مزایده فروش 3 رقبه املاک پست بانک شماره 1-1400 استان فارس

مزایده

1400/06/02 10:00

1400/06/02 14:00

1400/06/03 09:00

2000030015000001الی2000030015000003

آگهی مزایده عمومی -مرحله ای یک شماره :2000030015000001الی2000030015000003

مزایده

1400/05/02 23:55

1400/05/04 10:00

1400/04/05 10:00

1400/5

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 150 ثوب جلیقه ضد گلوله

مناقصه

1400/04/09 16:00

1400/04/19 16:00

1400/04/21 09:00

1400/46679

مزایده مدیریت شعب استان خوزستان

مزایده

1400/04/15 14:00

1400/04/22 14:00

1400/04/23 11:00

2000001632000001

آگهی فروش مدیریت شعب شرق استان تهران

مزایده

1400/03/29 14:00

1400/03/29 19:00

1400/03/30 10:05

1400-1

آگهی فراخوان مزایده عمومی (نوبت اول ) پست بانک استان کرمانشاه

مزایده

1400/03/20 10:00

1400/03/20 12:00

1400/03/23 10:00

1400-1

آگهی مزایده عمومی فروش املاک شماره 1-1400 (مدیریت شعب استان لرستان)

مزایده

1400/03/30 12:00

1400/03/30 16:35

1400/03/31 10:00

شماره 1000009999000001 (منقول) و شماره 2000009999000001(غیرمنقول)

مدیریت شعب پست بانک استان هرمزگان آگهی مزایده عمومی اموال )منقول و غیر منقول ( شماره 1000009999000001 (منقول) و شماره 2000009999000001(غیرمنقول)

مزایده

1400/03/03 17:00

1400/03/05 08:00

1400/03/05 10:00

14001

مدیریت شعب پست بانک آذربایجان غربی در خصوص فروش 3 رقبه اموال تملیکی

مزایده

1400/03/20 18:55

1400/03/20 19:00

1400/03/22 10:00

1400-1-1

فراخوان تخریب، فروش تجهیزات، ضایعات و حمل نخاله 3 دستگاه ساختمان

مزایده

1400/02/01 14:30

1400/02/04 14:30

1400/02/05 09:00

1150/99/4

فروش

مزایده

1400/01/14 00:00

1400/01/14 00:00

1400/01/14 00:00

مدیریت شعب پست بانک استان هرمزگان آگهی مزایده عمومی اموال )منقول و غیر منقول ( شماره 1099009999000012 (منقول) و شماره 2099009999000004 (غیرمنقول)

مزایده

1399/12/23 00:00

1399/12/27 00:00

1399/12/27 00:00

فراخوان تخریب، فروش تجهیزات، ضایعات و حمل نخاله 3 دستگاه ساختمان

مزایده

1399/12/16 00:00

1399/12/19 00:00

1399/12/20 00:00

آگهی مزایده عمومی فروش املاک شماره 5-99 (مدیریت شعب استان لرستان)

مزایده

1399/12/04 00:00

1399/12/19 00:00

1399/12/20 00:00

"آگهی فراخوان مزایده عمومی املاک مازاد" "مدیریت شعب شرق استان تهران"

مزایده

1399/12/17 00:00

1399/12/17 00:00

1399/12/18 00:00

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 5- 99 مدیریت شعب استان گیلان

مزایده

1399/12/19 00:00

1399/12/19 00:00

1399/12/20 00:00

آگهی فراخوان مزایده عمومی املاک 4-99(نوبت چهارم )- مدیریت شعب استان کرمانشاه

مزایده

1399/12/12 00:00

1399/12/12 00:00

1399/12/16 00:00

آگهی مزایده فروش 7 رقبه املاک بانک شماره 99/4(مدیریت شعب غرب استان تهران)

مزایده

1399/12/09 00:00

1399/12/10 00:00

1399/12/11 00:00

فراخوان مناقصه عمومی خرید 3 میلیون کارت خام مغناطیسی

مناقصه

1399/11/23 00:00

1399/12/03 00:00

1399/12/04 00:00

فراخوان مناقصه عمومی خرید و ارسال دو میلیاردو چهارصد میلیون پیام کوتاه فارسی از خریدار به شبکه GSM و بالعکس

مناقصه

1399/11/18 00:00

1399/11/28 00:00

1399/11/29 00:00

"آگهی فراخوان مزایده عمومی املاک مازاد(مرحله چهارم) "مدیریت شعب استان کهگیلویه و بویر احمد"

مزایده

1399/11/21 00:00

1399/11/21 00:00

1399/11/23 00:00

آگهی فراخوان مزایده عمومی املاک مازاد(مدیریت شعب شرق استان تهران)

مزایده

1399/11/23 00:00

1399/11/23 00:00

1399/11/25 00:00

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 4- 99پست بانک استان گیلان

مزایده

1399/11/28 00:00

1399/11/28 00:00

1399/11/29 00:00

مدیریت شعب پست بانک استان هرمزگان آگهی مزایده عمومی اموال (منقول و غیر منقول )

مزایده

1399/11/18 00:00

1399/11/18 00:00

1399/11/23 00:00

آگهی مزایده عمومی 1150/99/2پست بانک استان البرز

مزایده

1399/11/20 00:00

1399/11/20 00:00

1399/11/21 00:00

jhghg

مناقصه

1399/11/06 00:00

1399/11/07 00:00

jhghg

مناقصه

1399/11/06 00:00

1399/11/06 00:00

1399/11/07 00:00

آگهی مزایده فروش 8 رقبه املاک بانک شماره 99/3(مدیریت شعب غرب استان تهران)

مزایده

1399/11/13 00:00

1399/11/14 00:00

1399/11/18 00:00

آگهی مزایده عمومی شماره 99/4(مدیریت شعب استان همدان)

مزایده

1399/11/14 00:00

1399/11/18 00:00

1399/11/20 00:00

فروش ملک

مزایده

1399/11/07 00:00

1399/11/07 00:00

1399/11/08 00:00

آگهی مزایده فروش 3 رقبه املاک پست بانک شماره 5-99 استان فارس

مزایده

1399/11/14 00:00

1399/11/14 00:00

1399/11/15 00:00

فراخوان مناقصه عمومی پشتیبانی 222 دستگاه خودپرداز GRG به مدت دوسال

مناقصه

1399/10/27 00:00

1399/11/07 00:00

1399/11/11 00:00

مزایده 9910 مدیریت شعب پست بانک آذربایجان غربی در خصوص فروش 4 رقبه اموال تملیکی

مزایده

1399/11/15 00:00

1399/11/15 00:00

1399/11/16 00:00

فراخوان مناقصه عمومی یک‌مرحله‌ای خرید، نصب و راه‌اندازی 54 دستگاه چاپگر صدور کارت شعبه‌ای

مناقصه

1399/10/20 00:00

1399/10/30 00:00

1399/11/04 00:00

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 3- 99 مدیریت شعب پست بانک استان گیلان

مزایده

1399/11/07 00:00

1399/11/07 00:00

1399/11/08 00:00

آگهی فراخوان مزایده عمومی املاک 3-99(نوبت سوم )-مدیریت استان کرمانشاه

مزایده

1399/10/08 00:00

1399/10/15 00:00

1399/10/17 00:00

فراخوان مناقصه عمومی خرید، نصب و راه‌اندازی 390 دستگاه حضور و غیاب و نرم‌افزارهای مربوطه

مناقصه

1399/10/11 00:00

1399/10/22 00:00

1399/10/24 00:00

2099003617000008

مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات

مزایده

1399/10/15 00:00

1399/10/15 00:00

1399/10/16 00:00

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 4000 حلقه ریبون مدل KO صدور کارت شعبه ای برند POINTMAN-TP9100

مناقصه

1399/10/07 00:00

1399/10/17 00:00

1399/10/20 00:00

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ارتقاء نرم افزار، سخت افزار و پشتیبانی 31 دستگاه شخصی ساز چک CBD 1000

مناقصه

1399/10/04 00:00

1399/10/15 00:00

1399/10/17 00:00

آگهی مزایده فروش دور پنجم سال 99 _ مدیریت شعب استان خوزستان

مزایده

1399/10/10 00:00

1399/10/20 00:00

1399/10/21 00:00

آگهی چاپ مزایده شماره 1‏-11‏-99 فروش یک رقبه ساختمان اداری

مزایده

1399/09/29 00:00

1399/10/06 00:00

1399/10/10 00:00

آگهی مزایده عمومی فروش املاک شماره 4-99 (مدیریت شعب استان لرستان)

مزایده

1399/09/25 00:00

1399/10/13 00:00

1399/10/14 00:00

آگهی مزایده فروش 6 رقبه املاک پست بانک شماره 4-99 استان فارس

مزایده

1399/09/25 00:00

1399/09/25 00:00

1399/09/26 00:00

آگهی مزایده عمومی املاک و مستغلات شماره 2099009999000002 (مدیریت شعب پست بانک استان هرمزگان)

مزایده

1399/09/05 00:00

1399/09/08 00:00

1399/09/11 00:00

آگهی مزایده عمومی شماره 3/99 (مدیریت شعب استان همدان)

مزایده

1399/09/05 00:00

1399/09/08 00:00

1399/09/09 00:00

مزایده 9908 مدیریت شعب پست بانک آذربایجان غربی در خصوص فروش 5 رقبه اموال تملیکی

مزایده

1399/09/15 00:00

1399/09/15 00:00

1399/09/16 00:00

آگهی مزایده عمومی شماره :1099030015000007 (مدیریت شعب استان مازندران)

مزایده

1399/08/21 00:00

1399/08/21 00:00

1399/08/22 00:00

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 2- 99 (مدیریت شعب استان گیلان)

مزایده

1399/09/04 00:00

1399/09/04 00:00

1399/09/05 00:00

آگهی مزایده عمومی (مدیریت شعب استان خوزستان)

مزایده

1399/08/20 00:00

1399/08/26 00:00

1399/08/27 00:00

آگهی مزایده عمومی (نوبت چهارم ) استان قزوین

مزایده

1399/08/21 00:00

1399/08/21 00:00

1399/08/25 00:00

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی نرم افزار جامع منابع انسانی

مناقصه

1399/08/03 00:00

1399/08/14 00:00

1399/08/17 00:00

آگهی مزایده فروش یک رقبه املاک پست بانک استان کردستان شماره 2-99

مزایده

1399/07/21 00:00

1399/07/22 00:00

1399/07/22 00:00

آگهی مزایده فروش 8 رقبه املاک پست بانک شماره 3-99 استان فارس

مزایده

1399/07/19 00:00

1399/07/19 00:00

1399/07/20 00:00

آگهی مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات مدیریت شعب استان اصفهان ( شماره 2099003617000007)

مزایده

1399/07/09 00:00

1399/07/09 00:00

1399/07/10 00:00

آگهی مزایده فروش 11 رقبه املاک بانک شماره 2/99( مدیریت شعب غرب استان تهران)

مزایده

1399/07/14 00:00

1399/07/14 00:00

1399/07/16 00:00

آگهی مزایده عمومی فروش املاک شماره 3-99 (مدیریت شعب استان لرستان)

مزایده

1399/06/16 00:00

1399/06/30 00:00

1399/07/01 00:00

آگهی مزایده عمومی فروش املاک شماره 3-99 (مدیریت شعب استان لرستان)

مزایده

1399/06/16 00:00

1399/06/30 00:00

1399/07/01 00:00

آگهی مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات شماره 099003617000006 استان اصفهان

مزایده

1399/06/22 00:00

1399/06/23 00:00

1399/06/24 00:00

آگهی مزایده عمومی "مدیریت شعب استان خوزستان"

مزایده

1399/06/24 00:00

1399/06/30 00:00

1399/07/01 00:00

آگهی مزایده عمومی املاک99/01 /1150 (مدیریت شعب استان البرز)

مزایده

1399/06/20 00:00

1399/06/20 00:00

1399/06/23 00:00

"آگهی فراخوان مزایده عمومی املاک مازاد" "مدیریت شعب منطقه دو تهران"

مزایده

1399/06/15 00:00

1399/06/15 00:00

1399/06/16 00:00

99-5

فروش 2 رقبه اموال تملیکی مدیریت شعب پست بانک آذربایجان غربی

مزایده

1399/06/24 00:00

1399/06/24 00:00

1399/06/25 00:00

آگهی مزایده فروش 2 رقبه املاک بانک شماره 5295و 2 استان کرمانشاه

مزایده

1399/06/06 00:00

1399/06/16 00:00

1399/06/17 00:00

آگهی مزایده فروش 1 رقبه املاک بانک شماره 2-99 استان بوشهر

مزایده

1399/06/06 00:00

1399/06/16 00:00

1399/06/17 00:00

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای بازطراحی برند (ری برندینگ)

مناقصه

1399/05/30 00:00

1399/06/10 00:00

1399/06/12 00:00

آگهی مزایده عمومی فروش املاک شماره 2-99 (مدیریت شعب استان لرستان)

مزایده

1399/05/23 00:00

1399/06/03 00:00

1399/06/04 00:00

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای ارتقاء نرم افزار و سخت افزار و پشتیبانی دستگاه های شخصی ساز CBD 1000

مناقصه

1399/05/15 00:00

1399/05/27 00:00

1399/05/29 00:00

آگهی مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات (مدیریت شعب استان اصفهان) شماره 2099003617000004

مزایده

1399/05/19 00:00

1399/05/20 00:00

1399/05/21 00:00

آگهی مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات شماره(مدیریت شعب استان اصفهان) 2099003617000005

مزایده

1399/05/22 00:00

1399/05/23 00:00

1399/05/25 00:00

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای پشتیبانی 222 دستگاه خودپرداز GRG

مناقصه

1399/05/12 00:00

1399/05/22 00:00

1399/05/27 00:00

آگهی فراخوان مزایده عمومی املاک مازاد(مرحله سوم) مدیریت شعب استان کهگیلویه و بویر احمد

مزایده

1399/05/04 00:00

1399/05/04 00:00

1399/05/05 00:00

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای بازطراحی برند (ری برندینگ)

مناقصه

1399/04/22 00:00

1399/05/01 00:00

1399/05/06 00:00

آگهی فراخوان مزایده عمومی املاک مازاد (مدیریت شعب استان خوزستان)

مزایده

1399/04/28 00:00

1399/05/08 00:00

1399/05/11 00:00

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای بازطراحی برند (ری برندینگ)

مناقصه

1399/04/22 00:00

1399/05/01 00:00

1399/05/06 00:00

آگهی مزایده عمومی شماره 2/99 (مدیریت شعب استان همدان)

مزایده

1399/04/21 00:00

1399/04/24 00:00

1399/04/26 00:00

آگهی مزایده عمومی به شماره 1099030015000004 (مدیریت شعب استان مازندران)

مزایده

1399/04/18 00:00

1399/04/18 00:00

1399/04/19 00:00

"آگهی فراخوان مزایده عمومی املاک مازاد)مرحله دوم)- "مدیریت شعب استان کهگیلویه و بویر احمد"

مزایده

1399/04/16 00:00

1399/04/17 00:00

1399/04/18 00:00

آگهی فراخوان مزایده عمومی املاک مازاد(مدیریت شعب شرق استان تهران)

مزایده

1399/04/19 00:00

1399/04/21 00:00

1399/04/22 00:00

آگهی فراخوان مزایده عمومی (نوبت دوم ) – مدیریت شعب استان کرمانشاه

مزایده

1399/04/07 00:00

1399/04/07 00:00

1399/04/08 00:00

آگهی مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات شماره 2099003617000003 (مدیریت شعب استان اصفهان)

مزایده

1399/04/08 00:00

1399/04/08 00:00

1399/04/09 00:00

مزایده 9903مدیریت شعب پست بانک آذربایجان غربی در خصوص فروش 7 رقبه اموال تملیکی

مزایده

1399/04/17 00:00

1399/04/17 00:00

1399/04/18 00:00

آگهی مزایده عمومی (نوبت سوم ) مدیریت شعب استان قزوین

مزایده

1399/04/10 00:00

1399/04/21 00:00

1399/04/25 00:00

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای پشتیبانی 222 دستگاه خودپرداز GRG

مناقصه

1399/04/01 00:00

1399/04/11 00:00

1399/04/16 00:00

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 1-99 (مدیریت شعب غرب تهران)

مزایده

1399/04/03 00:00

1399/04/03 00:00

1399/04/04 00:00

آگهی مزایده عمومی شماره 99/01(مدیریت شعب استان گلستان)

مزایده

1399/04/05 00:00

1399/04/16 00:00

1399/04/17 00:00

آگهی مزایده فروش 7 رقبه املاک پست بانک شماره 2-99 (مدیریت شعب استان فارس)

مزایده

1399/03/31 00:00

1399/03/31 00:00

1399/04/01 00:00

آگهی مزایده فروش 1 رقبه املاک بانک شماره 1-99 (مدیریت شعب استان بوشهر)

مزایده

1399/03/27 00:00

1399/04/07 00:00

1399/04/08 00:00

آگهی فراخوان مزایده عمومی اموال مازاد (مدیریت شعب استان یزد)

مزایده

1399/03/29 00:00

1399/03/29 00:00

1399/03/31 00:00

آگهی فراخوان مزایده عمومی اموال مازاد (مدیریت شعب استان خوزستان)

مزایده

1399/03/21 00:00

1399/03/27 00:00

1399/03/31 00:00

آگهی مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات شماره 2099003617000002 (مدیریت شعب استان اصفهان)

مزایده

1399/03/21 00:00

1399/03/21 00:00

1399/03/22 00:00

آگهی مزایده عمومی فروش املاک شماره 1-99 (مدیریت شعب استان لرستان)

مزایده

1399/03/21 00:00

1399/03/29 00:00

1399/03/31 00:00

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای پشتیبانی 464 دستگاه خودپرداز هیوسانگ

مناقصه

1399/03/03 00:00

1399/03/13 00:00

1399/03/17 00:00

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 430 دستگاه حضور و غیاب

مناقصه

1399/03/03 00:00

1399/03/19 00:00

1399/03/21 00:00

آگهی مزایده عمومی شماره 1/ 99 (مدیریت شعب استان همدان)

مزایده

1399/03/10 00:00

1399/03/13 00:00

1399/03/17 00:00

آگهی مزایده عمومی مدیریت شعب استان مازندران به شماره 109903001500003

مزایده

1399/03/07 00:00

1399/03/07 00:00

1399/03/10 00:00

آگهی مزایده فروش 12 رقبه املاک پست بانک شماره 1-99 استان فارس

مزایده

1399/03/07 00:00

1399/03/07 00:00

1399/03/08 00:00

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 1- 99 (مدیریت شعب استان گیلان)

مزایده

1399/03/06 00:00

1399/03/06 00:00

1399/03/07 00:00

آگهی مزایده عمومی املاک و مستغلات شماره 2099009999000001 مدیریت شعب استان هرمزگان

مزایده

1399/02/28 00:00

1399/03/01 00:00

1399/03/02 00:00

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید یک میلیون و پانصد هزار کارت خام مغناطیسی

مناقصه

1399/02/18 00:00

1399/03/01 00:00

1399/03/03 00:00

آگهی مزایده عمومی فروش املاک مدیریت شعب استان اصفهان

مزایده

1399/02/17 00:00

1399/02/21 00:00

1399/02/22 00:00

"آگهی فراخوان مزایده عمومی املاک مازاد(مرحله اول) "مدیریت شعب استان کهگیلویه و بویر احمد"

مزایده

1399/02/24 00:00

1399/02/24 00:00

1399/02/25 00:00

آگهی فراخوان مزایده عمومی اموال مازاد (مدیریت شعب استان یزد)

مزایده

1398/12/24 00:00

1398/12/24 00:00

1398/12/24 00:00

98-4

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و ارسال 1200 میلیون (یک میلیارد و دویست میلیون) پیامک فارسی

مناقصه

1398/12/17 00:00

1398/12/27 00:00

1398/12/28 00:00

فروش املاک مازاد منطقه شرق تهران

مزایده

1398/12/26 00:00

1398/12/27 00:00

1398/12/28 00:00

98-6

آگهی فراخوان مزایده عمومی املاک مازاد استان اصفهان

مزایده

1398/12/25 00:00

1398/12/25 00:00

1398/12/26 00:00

98-6-1

فراخوان مزایده‌عمومی فروش 24دستگاه خودرو

مناقصه

1398/12/16 00:00

1398/12/21 00:00

1398/12/21 00:00

فروش وانت دوکابین

مزایده

1398/12/21 00:00

1398/12/22 00:00

1398/12/24 00:00

فروش یک وانت دوکابین

مزایده

1398/12/21 00:00

1398/12/22 00:00

1398/12/24 00:00

98-5

فروش یک دستگاه نیسان پیکاپ

مزایده

1398/12/21 00:00

1398/12/26 00:00

1398/12/27 00:00

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری فعالیتهای پشتیبانی خدماتی

مناقصه

1398/12/11 00:00

1398/12/21 00:00

1398/12/24 00:00

آگهی مزایده (مدیریت شعب پست بانک خراسان جنوبی)

مزایده

1398/12/12 00:00

1398/12/17 00:00

1398/12/21 00:00

فراخوان مناقصه عمومی دومرحله ای پشتیبانی 464 دستگاه خودپرداز هیوسانگ

مناقصه

1398/12/11 00:00

1398/12/21 00:00

1398/12/24 00:00

آگهی مزایده عمومی فروش خودرو شماره 1-98 مدیریت شعب پست بانک استان لرستان

مزایده

1398/12/17 00:00

1398/12/17 00:00

1398/12/19 00:00

آگهی فراخوان مزایده عمومی املاک مازاد(مرحله سوم)5-98 (مدیریت شعب استان اصفهان)

مزایده

1398/12/17 00:00

1398/12/17 00:00

1398/12/19 00:00

آگهی مزایده عمومی املاک (مدیریت شعب استان خوزستان)

مزایده

1398/12/04 00:00

1398/12/14 00:00

1398/12/17 00:00

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 3-98 (مدیریت شعب غرب تهران)

مزایده

1398/12/03 00:00

1398/12/06 00:00

1398/12/07 00:00

آگهی مزایده فروش املاک بانک شماره 4-98 (مدیریت شعب استان بوشهر)

مزایده

1398/12/03 00:00

1398/12/13 00:00

1398/12/14 00:00

آگهی مزایده عمومی فروش املاک شماره 3-98 (مدیریت شعب استان لرستان)

مزایده

1398/12/10 00:00

1398/12/19 00:00

1398/12/20 00:00

آگهی مزایده عمومی املاک98/3(پست بانک استان البرز)

مزایده

1398/12/08 00:00

1398/12/08 00:00

1398/12/10 00:00

آگهی مزایده عمومی شماره 3/ 98 (مدیریت شعب استان همدان)

مزایده

1398/11/27 00:00

1398/12/03 00:00

1398/12/05 00:00

"آگهی فراخوان مزایده عمومی املاک مازاد" "مدیریت شعب شرق استان تهران"

مزایده

1398/11/26 00:00

1398/11/28 00:00

1398/11/29 00:00

فراخوان مناقصه عمومی دو‌مرحله ای خرید 1200 میلیون پیامک فارسی

مناقصه

1398/11/20 00:00

1398/11/30 00:00

1398/12/04 00:00

آگهی مزایده فروش 10 رقبه املاک 2-98 (مدیریت شعب استان فارس)

مزایده

1398/11/16 00:00

1398/11/27 00:00

1398/11/28 00:00

مزایده 3-98 مدیریت شعب پست بانک آذربایجان غربی

مزایده

1398/11/17 00:00

1398/11/17 00:00

1398/11/19 00:00

آگهی مزایده عمومی شماره98/01 (مدیریت شعب استان گلستان)

مزایده

1398/11/15 00:00

1398/11/26 00:00

1398/11/27 00:00

آگهی مزایده عمومی شماره مزاید 4- 1398 / شماره مزایده مرجع 2098003617000004 (مدیریت شعب استان اصفهان)

مزایده

1398/11/05 00:00

1398/11/05 00:00

1398/11/06 00:00

آگهی فراخوان مزایده عمومی اموال مازاد (مدیریت شعب استان یزد)

مزایده

1398/11/10 00:00

1398/11/10 00:00

1398/11/12 00:00

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 3- 98 (مدیریت شعب استان گیلان)

مزایده

1398/11/10 00:00

1398/11/21 00:00

1398/11/23 00:00

آگهی مزایده عمومی شماره04/98 (مدیریت شعب استان گلستان)

مزایده

1398/11/04 00:00

1398/11/15 00:00

1398/11/16 00:00

آگهی مزایده عمومی مدیریت شعب استان کرمان (نوبت پنجم)

مزایده

1398/10/17 00:00

1398/10/17 00:00

1398/10/18 00:00

آگهی مزایده عمومی (مدیریت شعب استان کرمان)

مزایده

1398/10/03 00:00

1398/10/03 00:00

1398/10/04 00:00

مدیریت شعب استان خوزستان

مزایده

1398/10/07 00:00

1398/10/21 00:00

1398/10/22 00:00

مدیریت شعب استان خوزستان

مزایده

1398/10/07 00:00

1398/10/21 00:00

1398/10/22 00:00

"آگهی فراخوان مزایده عمومی املاک مازاد" "مدیریت شعب منطقه دو تهران"

مزایده

1398/10/03 00:00

1398/10/04 00:00

1398/10/05 00:00

آگهی مزایده عمومی شماره مزاید 3- 1398 (مدیریت شعب استان اصفهان)

مزایده

1398/09/28 00:00

1398/10/01 00:00

1398/10/02 00:00

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 2- 98 (مدیریت شعب استان گیلان)

مزایده

1398/09/28 00:00

1398/10/10 00:00

1398/10/11 00:00

102

تست2

مناقصه

1398/09/15 00:00

1398/09/15 00:00

آگهی مزایده 2-98 (مدیریت شعب استان آذربایجان غربی)

مزایده

1398/09/28 00:00

1398/09/28 00:00

1398/09/30 00:00

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 2-98 (مدیریت شعب منطقه یک تهران)

مزایده

1398/09/18 00:00

1398/09/21 00:00

1398/09/23 00:00

آگهی مزایده (مدیریت شعب استان کرمان)

مزایده

1398/09/06 00:00

1398/09/17 00:00

1398/09/18 00:00

آگهی مزایده عمومی املاک98/2 (مدیریت شعب استان البرز )

مزایده

1398/09/21 00:00

1398/09/21 00:00

1398/09/23 00:00

آگهی مزایده عمومی املاک2/98 (مدیریت شعب استان البرز)

مزایده

1398/09/21 00:00

1398/09/21 00:00

1398/09/30 00:00

آگهی مزایده عمومی فروش املاک شماره 2-98 (مدیریت شعب استان لرستان)

مزایده

1398/09/16 00:00

1398/09/24 00:00

1398/09/25 00:00

مزایده عمومی شماره03/98 (مدیریت شعب استان گلستان)

مزایده

1398/09/15 00:00

1398/09/26 00:00

1398/09/28 00:00

آگهی مزایده عمومی شماره 2/ 98 (مدیریت شعب استان همدان)

مزایده

1398/09/16 00:00

1398/09/21 00:00

1398/09/24 00:00

12

مناقصه

1398/09/19 00:00

1398/09/21 00:00

1398/09/23 00:00

آگهی مزایده عمومی شماره مزاید1 - 1398(مدیریت شعب استان اصفهان)

مزایده

1398/09/13 00:00

1398/09/14 00:00

1398/09/16 00:00

آگهی مزایده عمومی (مدیریت شعب استان قزوین)

مزایده

1398/09/05 00:00

1398/09/17 00:00

1398/09/19 00:00

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات گارد

مناقصه

1398/08/20 00:00

1398/09/02 00:00

1398/09/05 00:00

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات گارد

مناقصه

1398/08/20 00:00

1398/09/02 00:00

1398/09/05 00:00

آگهی فراخوان مزایده عمومی اموال مازاد (مدیریت شعب استان یزد)

مزایده

1398/08/13 00:00

1398/08/14 00:00

1398/08/14 00:00

آگهی مزایده عمومی شماره مزاید1-98 (مدیریت شعب استان اصفهان)

مزایده

1398/08/02 00:00

1398/08/02 00:00

1398/08/04 00:00

آگهی مزایده عمومی (مدیریت شعب استان کرمان)

مزایده

1398/07/14 00:00

1398/07/24 00:00

1398/07/25 00:00

آگهی مزایده شماره 1-98 (مدیریت شعب استان بوشهر)

مزایده

1398/07/09 00:00

1398/07/20 00:00

1398/07/21 00:00

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات گارد

مناقصه

1398/07/11 00:00

1398/07/22 00:00

1398/07/24 00:00

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید و راه اندازی آنتی ویروس

مناقصه

1398/07/03 00:00

1398/07/13 00:00

1398/07/15 00:00

آگهی مزایده عمومی شماره98/02(مدیریت شعب استان گلستان)

مزایده

1398/07/05 00:00

1398/07/16 00:00

1398/07/18 00:00

آگهی مزایده عمومی املاک1/98 ( مدیریت شعب استان البرز)

مزایده

1398/07/08 00:00

1398/07/08 00:00

1398/07/10 00:00

آگهی فراخوان مزایده عمومی املاک مازاد(مدیریت شعب منطقه دو تهران)

مزایده

1398/06/28 00:00

1398/07/09 00:00

1398/07/11 00:00

آگهی مزایده عمومی املاک و مستغلات شماره 2098009999000002 (مدیریت شعب استان هرمزگان)

مزایده

1398/06/28 00:00

1398/06/28 00:00

1398/06/30 00:00

آگهی مزایده عمومی املاک شماره 1-98 (مدیریت شعب استان فارس)

مزایده

1398/06/26 00:00

1398/07/07 00:00

1398/07/08 00:00

456

تست 1

مناقصه

1398/12/13 00:00

1398/06/10 00:00

تست2

مزایده

1398/06/13 00:00

1398/06/10 00:00

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 1-98 (مدیریت شعب منطقه یک تهران)

مزایده

1398/06/23 00:00

1398/06/24 00:00

1398/06/25 00:00

آگهی فراخوان مزایده عمومی اموال مازاد (مدیریت شعب استان یزد)

مزایده

1398/06/25 00:00

1398/06/25 00:00

1398/06/26 00:00

آگهی فراخوان مزایده عمومی املاک تملیکی(مدیریت شعب استان کرمان)

مزایده

1398/05/26 00:00

1398/06/10 00:00

1398/06/11 00:00

)مزایده 1-98 مدیریت شعب پست بانک آذربایجان غربی (

مزایده

1398/06/09 00:00

1398/06/09 00:00

1398/06/10 00:00

آگهی فراخوان مزایده عمومی املاک تملیکی(مدیریت شعب استان خوزستان)

مزایده

1398/06/09 00:00

1398/06/23 00:00

1398/06/24 00:00

آگهی مزایده عمومی فروش املاک شماره 1-98 (مدیریت شعب استان لرستان)

مزایده

1398/05/25 00:00

1398/06/03 00:00

1398/06/05 00:00

آگهی مزایده عمومی شماره 1/ 98(مدیریت شعب استان همدان)

مزایده

1398/05/22 00:00

1398/05/27 00:00

1398/05/30 00:00

آگهی فراخوان مزایده عمومی املاک(مدیریت شعب استان گیلان)

مزایده

1398/05/26 00:00

1398/06/09 00:00

1398/06/10 00:00

آگهی فراخوان مزایده عمومی املاک مازاد (مدیریت شعب استان خراسان جنوبی)

مزایده

1398/05/20 00:00

1398/05/30 00:00

1398/06/02 00:00

آگهی مزایده عمومی شماره 98/01( مدیریت شعب استان گلستان)

مزایده

1398/03/14 00:00

1398/03/24 00:00

1398/03/27 00:00

98/01

آگهی مزایده عمومی شماره 98/01( مدیریت شعب استان گلستان)

مزایده

1398/03/14 00:00

1398/03/24 00:00

1398/03/27 00:00

آگهی فراخوان مزایده عمومی املاک مازاد (مدیریت شعب استان چهارمحال و بختیاری)

مزایده

1398/03/16 00:00

1398/03/27 00:00

1398/03/28 00:00

آگهی فراخوان مزایده عمومی اموال مازاد (مدیریت شعب استان یزد)

مزایده

1398/03/19 00:00

1398/03/19 00:00

1398/03/20 00:00

test

مناقصه

1398/02/16 00:00

1398/02/17 00:00

1398/02/18 00:00

تست

مناقصه

1398/02/10 00:00

1398/02/10 00:00

1398/02/12 00:00

تست 2

مزایده

1398/02/11 00:00

1398/02/12 00:00

تست 2

مناقصه

1398/02/11 00:00

1398/02/12 00:00

تست 2

مزایده

1398/02/11 00:00

1398/02/12 00:00

آگهی مزایده عمومی مدیریت شعب استان خوزستان

مزایده

1398/02/19 00:00

1398/03/03 00:00

1398/03/02 00:00

آگهی مزایده عمومی مدیریت شعب استان خوزستان

مزایده

1398/02/19 00:00

1398/03/03 00:00

1398/03/02 00:00

آگهی فراخوان مزایده عمومی املاک مازاد(مرحله دوم)3-97 (مدیریت شعب استان اصفهان)

مزایده

1398/01/29 00:00

1398/02/05 00:00

1398/02/07 00:00

آگهی مزایده عمومی املاک و مستغلات شماره 2098009999000001 (مدیریت شعب پست بانک استان هرمزگان)

مزایده

1398/01/31 00:00

1398/01/31 00:00

1398/02/02 00:00

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی

مناقصه

1398/01/05 00:00

1398/01/18 00:00

1398/01/19 00:00

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی

مناقصه

1398/01/05 00:00

1398/01/18 00:00

1398/01/19 00:00

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 4-97 (مدیریت شعب منطقه یک تهران)

مزایده

1397/12/23 00:00

1397/12/26 00:00

1397/12/27 00:00

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 4-97 (مدیریت شعب منطقه یک تهران)

مزایده

1397/12/16 00:00

1397/12/26 00:00

1397/12/27 00:00

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 4-97 (مدیریت شعب منطقه یک تهران)

مزایده

1397/12/16 00:00

1397/12/26 00:00

1397/12/27 00:00

آگهی مزایده عمومی مدیریت شعب استان مازندران

مزایده

1397/12/13 00:00

1397/12/19 00:00

1397/12/26 00:00

آگهی مزایده عمومی مدیریت شعب استان مازندران

مزایده

1397/12/13 00:00

1397/12/19 00:00

1397/12/26 00:00

97/13

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید و راه اندازی سرویس پیام کوتاه

مناقصه

1397/12/16 00:00

1397/12/26 00:00

1397/12/27 00:00

97/13

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید و راه اندازی سرویس پیام کوتاه

مناقصه

1397/12/16 00:00

1397/12/26 00:00

1397/12/27 00:00

--

مناقصه

1397/12/07 00:00

--

مناقصه

1397/12/07 00:00

فراخوان مناقصه عمومی دومرحله ای واگذاری فعالیت‌های پشتیبانی و خدماتی

مناقصه

1397/12/11 00:00

1397/12/21 00:00

1397/12/22 00:00

آگهی مزایده عمومی شماره 4/97 (مدیریت شعب استان همدان)

مزایده

1397/12/23 00:00

1397/12/23 00:00

1397/12/25 00:00

"آگهی فراخوان مزایده عمومی املاک مازاد" "مدیریت شعب منطقه دو تهران"

مزایده

1397/12/15 00:00

1397/12/20 00:00

1397/12/21 00:00

آگهی مزایده عمومی مدیریت شعب استان خوزستان

مزایده

1397/12/15 00:00

1397/12/26 00:00

1397/12/27 00:00

آگهی مزایده عمومی شماره04/97 (مدیریت شعب پست بانک استان گلستان)

مزایده

1397/11/26 00:00

1397/12/06 00:00

1397/12/08 00:00

آگهی مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات شماره 4-97 (مدیریت شعب استان اردبیل)

مزایده

1397/11/09 00:00

1397/11/29 00:00

1397/11/30 00:00

آگهی فروش تعداد 11 دستگاه خودرو و فروش یک دستگاه خودرو اسقاطی

مزایده

1397/11/07 00:00

1397/11/17 00:00

1397/11/23 00:00

آگهی فراخوان مزایده عمومی املاک مازاد استان چهارمحال و بختیاری

مزایده

1397/11/08 00:00

1397/11/18 00:00

1397/11/24 00:00

"آگهی فراخوان مزایده عمومی املاک مازاد)مرحله دوم) "مدیریت شعب استان کهگیلویه و بویر احمد"

مزایده

1397/10/30 00:00

1397/10/30 00:00

1397/11/01 00:00

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای قرارداد دستگاههای خودپرداز

مناقصه

1397/10/26 00:00

1397/11/06 00:00

1397/11/10 00:00

آگهی مزایده فروش ملک

مزایده

1397/10/29 00:00

1397/10/30 00:00

1397/10/30 00:00

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید، نصب، راه‌اندازی کیوسک پست برق اختصاصی 500 کیلوولت آمپر و اجرای شبکه 20 کیلوولت آمپر

مناقصه

1397/10/16 00:00

1397/10/26 00:00

1397/10/30 00:00

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 3-97 (مدیریت شعب منطقه یک تهران)

مزایده

1397/10/03 00:00

1397/10/08 00:00

1397/10/10 00:00

فروش دو دستگاه خود پرداز و املاک و مستغلات ت

مزایده

1397/09/27 00:00

1397/10/02 00:00

1397/10/02 00:00

آگهی مزایده فروش 17 رقبه املاک بانک شماره 2-97 استان فارس

مزایده

1397/09/10 00:00

1397/09/20 00:00

1397/09/21 00:00

آگهی مزایده فروش املاک تملیکی شماره 97/2

مزایده

1397/09/17 00:00

1397/09/27 00:00

1397/09/28 00:00

97-2

آگهی فراخوان مزایده عمومی املاک مازاد(مرحله دوم)2-97

مزایده

1397/09/21 00:00

1397/09/21 00:00

1397/09/26 00:00

"آگهی فراخوان مزایده عمومی املاک مازاد مدیریت شعب استان کهگیلویه و بویر احمد"

مزایده

1397/09/05 00:00

1397/09/05 00:00

1397/09/06 00:00

مزایده املاک مدیریت شعب استان خوزستان

مزایده

1397/09/05 00:00

1397/09/17 00:00

1397/09/18 00:00

آگهی مزایده عمومی شماره03/97 (مدیریت شعب استان گلستان)

مزایده

1397/08/30 00:00

1397/09/10 00:00

1397/09/13 00:00

آگهی مزایده عمومی شماره03/97 (مدیریت شعب استان گلستان)

مزایده

1397/08/30 00:00

1397/09/10 00:00

1397/09/13 00:00

آگهی مزایده عمومی شماره 97/3

مزایده

1397/08/28 00:00

1397/09/10 00:00

1397/09/12 00:00

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید، حمل، نصب ،راه‌اندازی و پشتیبانی تجهیزات گارد سایت پشتیبان

مناقصه

1397/08/21 00:00

1397/09/01 00:00

1397/09/05 00:00

"آگهی فراخوان مزایده عمومی املاک مازاد"

مزایده

1397/08/15 00:00

1397/08/16 00:00

1397/08/29 00:00

آگهی مزایده فروش 2 رقبه املاک بانک شماره 1-97/1150 استان البرز

مزایده

1397/07/15 00:00

1397/08/09 00:00

1397/08/13 00:00

مزایده عمومی شماره02 /97 (مدیریت شعب استان گلستان)

مزایده

1397/07/15 00:00

1397/07/16 00:00

1397/07/30 00:00

آگهی مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات شماره 1-(استان اصفهان) 97

مزایده

1397/07/26 00:00

1397/07/28 00:00

1397/08/13 00:00

آگهی مزایده 334 تخته فرش دستبافت شماره م-4-97 (تمدید زمان مزایده)

مزایده

1397/08/10 00:00

1397/08/14 00:00

1397/08/15 00:00

آگهی مزایده فروش املاک شماره 1/97 (مدیریت شعب استان سیستان و بلوچستان)

مزایده

1397/07/19 00:00

1397/07/30 00:00

1397/08/01 00:00

آگهی مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات شماره2 (مدیریت شعب استان قم)

مزایده

1397/07/10 00:00

1397/07/22 00:00

1397/07/23 00:00

آگهی مزایده فروش 2 رقبه املاک بانک شماره م-5-97

مزایده

1397/07/07 00:00

1397/08/02 00:00

1397/08/06 00:00

آگهی مزایده فروش 25 رقبه املاک بانک شماره 1-97 استان فارس

مزایده

1397/07/11 00:00

1397/07/21 00:00

1397/07/22 00:00

آگهی مزایده 334 تخته فرش دستبافت شماره م-4-97

مزایده

1397/07/12 00:00

1397/07/23 00:00

1397/07/28 00:00

آگهی فراخوان مزایده عمومی اموال مازاد (مدیریت شعب استان یزد)

مزایده

1397/07/14 00:00

1397/07/14 00:00

1397/07/15 00:00

مدیریت شعب پست بانک استان مازندران

مزایده

1397/07/05 00:00

1397/07/07 00:00

1397/07/07 00:00

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 1- 97

مزایده

1397/07/05 00:00

1397/07/17 00:00

1397/07/18 00:00

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 2-97 (مدیریت شعب منطقه یک تهران)

مزایده

1397/06/15 00:00

1397/06/22 00:00

1397/06/24 00:00

تجدید آگهی فراخوان مزایده عمومی املاک مازاد شماره 1-97 (مدیریت شعب استان خراسان جنوبی)

مزایده

1397/06/11 00:00

1397/06/24 00:00

1397/06/24 00:00

مزایده عمومی فروش 334 تخته فرش دستبافت شماره م-3-97

مزایده

1397/06/05 00:00

1397/06/17 00:00

1397/06/19 00:00

آگهی مزایده عمومی شماره 97/2(مدیریت شعب استان همدان)

مزایده

1397/05/30 00:00

1397/06/10 00:00

1397/06/12 00:00

97-1

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 1-97 (مدیریت شعب منطقه یک تهران)

مزایده

1397/05/22 00:00

1397/05/24 00:00

1397/05/24 00:00

آگهی فراخوان مزایده‌عمومی املاک مازاد "مدیریت شعب منطقه دو تهران"

مزایده

1397/05/16 00:00

1397/06/11 00:00

1397/06/13 00:00

آگهی فراخوان مزایده عمومی املاک مازاد (مدیریت شعب استان چهارمحال و بختیاری)

مزایده

1397/05/23 00:00

1397/06/03 00:00

1397/06/04 00:00

آگهی فراخوان مزایده عمومی املاک مازاد شماره 1-97 (مدیریت شعب استان خراسان جنوبی)

مزایده

1397/05/16 00:00

1397/05/17 00:00

1397/05/20 00:00

آگهی مزایده 334 تخته فرش دستبافت شماره م-2-97

مزایده

1397/05/10 00:00

1397/05/10 00:00

1397/05/13 00:00

آگهی مزایده عمومی فروش املاک شماره 1-97 (مدیریت شعب استان لرستان)

مزایده

1397/05/04 00:00

1397/05/11 00:00

1397/05/13 00:00

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ، نصب و راه اندازی سیستم تهویه (سیستم خنک کننده)

مناقصه

1397/05/03 00:00

1397/05/13 00:00

1397/05/16 00:00

مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات شماره1

مزایده

1397/05/10 00:00

1397/05/10 00:00

1397/05/13 00:00

97/10

آگهی مزایده عمومی شماره 01/97 (مدیریت شعب استان گلستان)

مزایده

1397/04/29 00:00

1397/05/08 00:00

1397/05/09 00:00

آگهی مزایده املاک تملیکی پست بانک (شماره یک نوبت دوم ) مدیریت شعب استان کرمان

مزایده

1397/05/04 00:00

1397/05/06 00:00

1397/05/07 00:00

آگهی مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات شماره 3/97 (مدیریت شعب استان اردبیل)

مزایده

1397/04/26 00:00

1397/05/06 00:00

1397/05/08 00:00

آگهی مزایده املاک تملیکی پست بانک (شماره یک نوبت اول) مدیریت شعب استان کرمان

مزایده

1397/04/01 00:00

1397/04/13 00:00

1397/04/14 00:00

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ، نصب و راه اندازی سیستم تهویه (سیستم خنک کننده)

مناقصه

1397/04/03 00:00

1397/04/13 00:00

1397/04/16 00:00

فراخوان مناقصه عمومی دومرحله‌ای نصب تجهیزات، راه‌اندازی‌وپشتیبانی خطوط بی‌سیم (خطوط پشتیبان)

مناقصه

1397/03/31 00:00

1397/04/12 00:00

1397/04/16 00:00

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید، حمل، نصب ،راه‌اندازی و پشتیبانی250 دستگاه خودپرداز

مناقصه

1397/03/28 00:00

1397/04/07 00:00

1397/04/09 00:00

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید، حمل، نصب ،راه‌اندازی و پشتیبانی250 دستگاه خودپرداز

مناقصه

1397/03/11 00:00

1397/03/21 00:00

1397/03/22 00:00

آگهی مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات شماره م-1-97

مزایده

1397/03/27 00:00

1397/03/29 00:00

1397/03/31 00:00

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 3 میلیون فقره کارت خام خودپرداز

مناقصه

1397/03/02 00:00

1397/03/13 00:00

1397/03/19 00:00

فراخوان مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای خرید، نصب‌ و‌ راه‌اندازی خطوط بی‌سیم(خطوط‌پشتیبان)

مناقصه

1397/03/01 00:00

1397/03/08 00:00

1397/03/09 00:00

آگهی فراخوان مزایده عمومی اموال تملیکی شماره 1/97 "مدیریت شعب استان همدان"

مزایده

1397/02/13 00:00

1397/02/23 00:00

1397/02/24 00:00

آگهی فراخوان مزایده عمومی اموال تملیکی شماره 97/1 (مدیریت شعب استان همدان)

مزایده

1397/02/08 00:00

1397/02/18 00:00

1397/02/19 00:00

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 5-96 (مدیریت شعب منطقه یک تهران)

مزایده

1396/12/17 00:00

1396/12/26 00:00

1396/12/27 00:00

"آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 1-12-96" (مدیریت شعب منطقه دو تهران)

مزایده

1396/12/20 00:00

1396/12/20 00:00

1396/12/21 00:00

آگهی مزایده عمومی شماره 96/1 (مدیریت شعب استان اردبیل)

مزایده

1396/12/10 00:00

1396/12/22 00:00

1396/12/23 00:00

آگهی فراخوان مزایده عمومی املاک مازاد(مرحله دوم)12/96 (مدیریت شعب استان اصفهان)

مزایده

1396/12/10 00:00

1396/12/10 00:00

1396/12/13 00:00

آگهی فراخوان مزایده عمومی اموال تملیکی (مدیریت شعب استان همدان)

مزایده

1396/12/16 00:00

1396/12/26 00:00

1396/12/27 00:00

آگهی مزایده عمومی مدیریت شعب استان خوزستان

مزایده

1396/12/09 00:00

1396/12/20 00:00

1396/12/21 00:00

آگهی مزایده عمومی شماره 1-13-96 (فروش 14دستگاه خودرو)

مزایده

1396/12/05 00:00

1396/12/15 00:00

1396/12/19 00:00

آگهی مزایده فروش املاک شماره 96/4(مدیریت شعب استان سیستان و بلوچستان)

مزایده

1396/12/10 00:00

1396/12/22 00:00

1396/12/23 00:00

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 96/3

مزایده

1396/11/30 00:00

1396/12/13 00:00

1396/12/14 00:00

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 96/2 ( مدیریت شعب استان فارس)

مزایده

1396/11/25 00:00

1396/11/25 00:00

1396/11/26 00:00

واگذاری فعالیتهای خدماتی و پشتیبانی (تامین نیروی انسانی)

مناقصه

1396/11/18 00:00

1396/11/29 00:00

1396/12/07 00:00

مورد نیاز رهن/اجاره

مناقصه

1396/11/10 00:00

1396/11/10 00:00

1396/11/14 00:00

آگهی فراخوان مزایده عمومی (مدیریت شعب استان کرمانشاه)

مزایده

1396/11/03 00:00

1396/11/10 00:00

1396/11/12 00:00

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره3-96 مدیریت شعب پست بانک استان هرمزگان

مزایده

1396/11/14 00:00

1396/11/26 00:00

1396/11/28 00:00

آگهی فراخوان مزایده عمومی املاک مازاد (مدیریت شعب استان یزد)

مزایده

1396/11/07 00:00

1396/11/08 00:00

1396/11/09 00:00

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 3-96 (مدیریت شعب استان لرستان)

مزایده

1396/11/09 00:00

1396/11/24 00:00

1396/11/25 00:00

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 2- (مدیریت شعب استان گیلان)96

مزایده

1396/11/08 00:00

1396/11/21 00:00

1396/11/23 00:00

آگهی فراخوان مزایده عمومی املاک مازاد (مدیریت شعب استان مازندران)

مزایده

1396/10/30 00:00

1396/11/11 00:00

1396/11/12 00:00

آگهی فراخوان مزایده عمومی املاک مازاد (مدیریت شعب استان کردستان)

مزایده

1396/11/05 00:00

1396/11/12 00:00

1396/11/14 00:00

آگهی فراخوان مزایده عمومی املاک مازاد (مدیریت شعب استان قم)

مزایده

1396/11/03 00:00

1396/11/15 00:00

1396/11/16 00:00

آگهی مزایده عمومی املاک مازاد (مدیریت شعب استان چهارمحال و بختیاری)

مزایده

1396/10/26 00:00

1396/11/05 00:00

1396/11/07 00:00

96-3

آگهی فراخوان مزایده عمومی املاک مازاد (مدیریت شعب استان البرز)

مزایده

1396/10/27 00:00

1396/11/09 00:00

1396/11/11 00:00

آگهی مزایده عمومی شماره دو 96 (مدیریت شعب استان گلستان)

مزایده

1396/10/23 00:00

1396/11/03 00:00

1396/11/07 00:00

"آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 1-10-96"

مزایده

1396/10/25 00:00

1396/11/07 00:00

1396/11/09 00:00

آگهی فراخوان مزایده عمومی املاک مازاد(مرحله اول)10/96 (مدیریت شعب استان اصفهان)

مزایده

1396/10/19 00:00

1396/10/20 00:00

1396/10/21 00:00

خرید پیام کوتاه

مناقصه

1396/10/19 00:00

1396/10/30 00:00

1396/11/03 00:00

آگهی فراخوان مزایده عمومی اموال مازاد 1-11-96

مزایده

1396/10/23 00:00

1396/11/07 00:00

1396/11/09 00:00

گهی مزایده عمومی شماره 96/1 (مدیریت شعب استان اردبیل)

مزایده

1396/10/16 00:00

1396/10/26 00:00

1396/10/27 00:00

آگهی فراخوان مزایده عمومی املاک مازاد (مدیریت شعب استان خراسان جنوبی)

مزایده

1396/10/23 00:00

1396/11/05 00:00

1396/11/07 00:00

آگهی فراخوان مزایده عمومی املاک مازاد (مدیریت شعب استان آذربایجان غربی)

مزایده

1396/10/21 00:00

1396/11/02 00:00

1396/11/04 00:00

آگهی مزایده عمومی شماره 96/3 (مدیریت شعب استان قزوین)

مزایده

1396/10/14 00:00

1396/10/21 00:00

1396/10/25 00:00

آگهی فراخوان مزایده عمومی _مدیریت شعب استان همدان)

مزایده

1396/10/14 00:00

1396/10/24 00:00

1396/10/26 00:00

آگهی فراخوان مزایده عمومی املاک مازاد(مرحله سوم) 96/09(مدیریت شعب استان کهگیلویه و بویر احمد )

مزایده

1396/10/05 00:00

1396/10/19 00:00

1396/10/20 00:00

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای (مدیریت شعب استان خوزستان)

مزایده

1396/10/16 00:00

1396/10/23 00:00

1396/10/24 00:00

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 4-96 (مدیریت شعب منطقه یک تهران)

مزایده

1396/10/12 00:00

1396/10/24 00:00

1396/10/27 00:00

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 3-96 (مدیریت شعب استان سیستان و بلوچستان)

مزایده

1396/10/11 00:00

1396/10/23 00:00

1396/10/24 00:00

96/10

قرارداد پشتیبانی دستگاههای خودپرداز

مناقصه

1396/09/18 00:00

1396/09/29 00:00

1396/10/04 00:00

96/7

خرید 2 میلیون فقره کارت خام

مناقصه

1396/08/13 00:00

1396/08/24 00:00

1396/08/30 00:00

96/9

خرید، حمل، نصب و راه اندازی 33 دستگاه شخصی ساز چک

مناقصه

1396/08/10 00:00

1396/08/20 00:00

1396/08/24 00:00

آگهی فراخوان مزایده عمومی املاک مازاد (مدیریت شعب منطقه دو تهران)

مزایده

1396/07/30 00:00

1396/08/13 00:00

1396/08/15 00:00

آگهی فراخوان مزایده عمومی املاک مازاد (مدیریت شعب استان کهگیلویه و بویر احمد )

مزایده

1396/07/18 00:00

1396/07/30 00:00

1396/08/01 00:00

فروش ملک

مزایده

1396/07/13 00:00

1396/07/24 00:00

1396/07/27 00:00

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای (مدیریت شعب استان سیستان و بلوچستان)

مزایده

1396/07/06 00:00

1396/07/20 00:00

1396/07/22 00:00

آگهی فراخوان مزایده عمومی املاک مازاد (مدیریت شعب استان البرز)

مزایده

1396/07/05 00:00

1396/07/19 00:00

1396/07/22 00:00

آگهی فراخوان مزایده عمومی املاک مازاد (مدیریت شعب استان چهارمحال و بختیاری)

مزایده

1396/07/04 00:00

1396/07/15 00:00

1396/07/16 00:00

آگهی فراخوان مزایده عمومی املاک مازاد (مدیریت شعب استان بوشهر

مزایده

1396/06/29 00:00

1396/07/10 00:00

1396/07/11 00:00

آگهی فراخوان مزایده عمومی املاک مازاد (مدیریت شعب استان قم)

مزایده

1396/07/03 00:00

1396/07/13 00:00

1396/07/15 00:00

آگهی فراخوان مزایده عمومی املاک مازاد (مدیریت شعب استان یزد)

مزایده

1396/07/04 00:00

1396/07/04 00:00

1396/07/05 00:00

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 2-96 (مدیریت شعب استان لرستان)

مزایده

1396/07/06 00:00

1396/07/20 00:00

1396/07/22 00:00

96/8

خرید، حمل، نصب و راه اندازی 33 دستگاه شخصی ساز چک

مناقصه

1396/07/05 00:00

1396/07/23 00:00

1396/07/26 00:00

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 3-6- 96 (اداره کل امور شعب مناطق آزاد)

مزایده

1396/07/02 00:00

1396/07/16 00:00

1396/07/18 00:00

آگهی فراخوان مزایده عمومی املاک مازاد(مدیریت شعب استان گلستان)

مزایده

1396/06/15 00:00

1396/06/25 00:00

1396/06/27 00:00

آگهی فراخوان مزایده عمومی اموال مازاد (مدیریت شعب استان همدان)

مزایده

1396/06/25 00:00

1396/07/04 00:00

1396/07/05 00:00

آگهی فراخوان مزایده عمومی اموال مازاد (مدیریت شعب استان خوزستان)

مزایده

1396/06/19 00:00

1396/06/25 00:00

1396/07/02 00:00

آگهی فراخوان مزایده عمومی املاک مازاد (مدیریت شعب استان خراسان جنوبی)

مزایده

1396/06/19 00:00

1396/06/29 00:00

1396/07/01 00:00

آگهی فراخوان مزایده عمومی املاک مازاد (مدیریت شعب استان کهگیلویه و بویر احمد )

مزایده

1396/06/06 00:00

1396/06/19 00:00

1396/06/21 00:00

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 3-96 (مدیریت شعب منطقه یک تهران)

مزایده

1396/06/19 00:00

1396/06/28 00:00

1396/07/01 00:00

آگهی فراخوان مزایده عمومی املاک مازاد( مدیریت شعب استان کرمانشاه )

مزایده

1396/06/13 00:00

1396/06/13 00:00

1396/06/14 00:00

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 2-96 (مدیریت شعب منطقه یک تهران)

مزایده

1396/06/15 00:00

1396/06/25 00:00

1396/06/29 00:00

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای

مناقصه

1396/06/13 00:00

1396/06/25 00:00

1396/06/28 00:00

آگهی فراخوان مزایده عمومی املاک مازاد (مدیریت شعب استان کرمان)

مزایده

1396/06/05 00:00

1396/06/20 00:00

1396/06/21 00:00

آگهی مزایده عمومی املاک مازاد (مدیریت شعب استان سیستان و بلوچستان)

مزایده

1396/06/12 00:00

1396/06/25 00:00

1396/06/27 00:00

آگهی فراخوان مزایده عمومی املاک مازاد ( مدیریت شعب استان فارس)

مزایده

1396/05/31 00:00

1396/05/31 00:00

1396/06/01 00:00

96/5

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای

مناقصه

1396/05/11 00:00

1396/05/25 00:00