مشتری گرامی

از دو راه زیر می توانید از خدمات مشاوره الکترونیکی پست بانک بهره مند شوید:

اول- با استفاده از مشاوره بر خط که در کلیه صفحه سایت با کلیک روی آیکن زیر قابل دسترس است.


 

دوم- با استفاده از لینک زیر و ورود به صندوق پیام و ارسال پیام یا نظر به مشاورین ما. در صورت انتخاب این خدمت بعد از دریافت کد پیگیری می توانید پاسخ مشاورین را دریافت نمایید.

ورود به صندوق مشاوره