بیانیه راهبرد مشارکت پست بانک و مشتریان


پست بانک ایران به منظور انجام بهینه امور محوله و در راستای قوانین و مقررات ابلاغی از سوی مراجع ذیصلاح به ویژه بانک مرکزی ج.ا.ا.، خود را ملزم و موظف به پاسخگویی به مشتریان و سایر مخاطبان می داند، بر این اساس از طریق درگاه‌های الکترونیکی خود از جمله وب سایت و شبکه های اجتماعی که در معرض عموم هموطنان قرار دارد، نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده را اخذ و پس از بررسی و تطبیق با قوانین بالادستی نسبت به اصلاح آن اقدام می نماید.
شایان ذکر است قبل از اجرایی نمودن قوانین تکلیفی علاوه بر اطلاع رسانی توسط بانک مرکزی از طریق رسانه های عمومی مختلف، مراتب از زمان اعلام بانک مرکزی تا قبل از اجرایی شدن از طریق کانالهای ارتباطی بانک برای دریافت نظرات مردم اطلاع رسانی می گردد.

لذا از عموم هموطنان دعوت به عمل می آید نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را از طریق سامانه الکترونیکی رسیدگی به پیشنهادات، انتقادات، شکایات این بانک در وب سایت به آدرس https://www.postbank.ir اعلام تا نسبت به بررسی آن اقدام لازم صورت پذیرد.

از مشارکت شما در ارتقاء نحوه خدمات رسانی این بانک بی نهایت سپاسگزاریم.

 

بیانیه سند راهبرد مشارکت پست بانک ایران و مشتریان

سامانه الکترونیکی رسیدگی به پیشنهادات، انتقادات و شکایات