مدیریت امور اعتباری و وصول مطالبات
ابوطالب فلاحی
مدیر امور اعتباری و وصول مطالبات

تلفن :88725737  -81565011
فکس :88554150
آدرس : تهران- خیابان مطهری- خیابان قائم مقام فراهانی - پلاک 164
Email: