بانک توسعه ای و تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و بزرگترین خرده بانکدار کشور
نسخه آزمایشی

مجید رضایی

رئیس اداره کل روابط عمومی

تلفن :81564049
فکس :88708875
آدرس :تهران- خیابان مطهری- بعد از سرافراز- پلاک 229-طبقه چهارم
Email:
 
   
علی میرزایی پور
معاون اداره کل روابط عمومی

تلفن :81564049
فکس :81564019
آدرس :تهران- خیابان مطهری- بعد از سرافراز- پلاک 229-طبقه چهارم
Email: ali.mirzaeipour@Postbank.ir