اداره کل آمار و بودجه
 


شهنام زندیه

رئیس اداره کل آمار و بودجه و بهره وری

تلفن : 81562025
فکس : 81562024
آدرس : تهران- خیابان مطهری- خیابان میرزای شیرازی- بین کریم خان و مطهری - پلاک 266
Email: shahnam.zandieh@Postbank.ir


مسعود مهدوی
معاون اداره کل امور مالی

تلفن : 88713192
فکس : 88713193
آدرس : تهران- خیابان مطهری- خیابان میرزای شیرازی نبش کوچه عرفان شماره 4
Email: info@postbank.ir