سال رونق تولید
بانک توسعه‌ای تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و روستایی کشور
هسته گزینش
اسد گرامی
رییس اداره کل هسته گزینش

تلفن :66718544
فکس :66716970
آدرس :تهران- خیابان انقلاب روبروی خیابان نجات اللهی- نبش کندوان- طبقه اول
Email: asad.gerami@Postbank.ir