یکشنبه 3 شهریور 1398
 
اداره کل بانکداری بین الملل

مجتبی حقی

سرپرست اداره کل بانکداری بین‌الملل

تلفن: 81565006-88540283

فاکس: 88540297

تهران خیابان قائم مقام- با لاتر از مطهری خیابان دوم شماره 2 طبقه 4

Email: mojtaba.haghi@postbank.ir


عباس ترابی

معاون اداره کل بانکداری بین‌الملل

تلفن: 81565006-88540283

فاکس: 88540297

تهران خیابان قائم مقام- با لاتر از مطهری خیابان دوم شماره 2 طبقه 4
Email: abbas.torabi@postbank.ir